SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Dne 20. 2. 2013 nám bylo Krajským úřadem v Pardubicích rozšířeno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Na základě tohoto pověření můžeme uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče; poskytovat osobě pečující, s níž máme uzavřenou dohodu, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče.

Duben v Jakub klubu – slavíme jedenácté narozeniny JK

Tématem měsíce DUBEN jsme zvolili „Den země“, přičemž každý týden se budeme v rámci preventivního a vzdělávacího programu pro děti zaměřovat okruhově na toto téma. Například ochrana přírody, vliv průmyslu na životní prostředí, úklid a recyklace odpadků.

Co si počít s náročnou péčí o seniora v domácím prostředí

Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky. Zatímco v současné době žije v ČR 1,7 mil. osob ve věku nad 65 let, v roce 2030 by měli tito lidé tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což představuje přibližně 3 miliony osob. Relativně nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších. Podle demografické prognózy bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let. Naděje dožití při narození bude v roce 2050 činit 78,9 let pro muže a 84,5 pro ženy.

Klub aktivní senior březen 2013

Klub aktivní senior březen 2013

Klub Aktivní Senior na své schůzce 12.3. připravoval velikonoční dekorace. Čtrnáct účastnic vytvořilo jarní věneček a vazby do přinesených nebo vlastnoručně vyrobených košíčků z papírových ruliček.

Březen 2013 v Jakub klubu

Březen je v rámci ročních období prvním jarním měsícem roku, a tedy tématem byl příhodně zvolen název měsíce „Přátelství“ a zabývali jsme se vztahy mezi vrstevníky.

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitě ČR chybí na provoz sociálních služeb jednotlivých charit 170 405 000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce klientů v tíživé životní situaci.

Únor 2013 v Jakub klubu

Únorovým tématem jsme zvolili „Cestujeme, po moři, po souši, lodí aneb z místa na místo“, v rámci kterého byly vytvořeny a zaslány výtvarné práce našich dětí do soutěže vyhlášené neziskovou organizací ADRA

RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY

Zveme na pravidelné příjemné cvičení při hudbě s Irčou Staňkovou, a to každý pátek od 16.00 – 17.00 hod.v Jakub klubu. Poplatek je 20 Kč.

KLUB AKTIVNÍ SENIOR 2013

KLAS (Klub aktivní senior) se sešel v úterý 12. 2. v Jakub klubu. Členové dokončovali pletení z papíru. V hlavní části programu pod názvem "Kniha na mém nočním stolku" si přítomní vyměňovali informace o knihách, které přečetli.

Podpora rodiny březen 2013

V dnešním příspěvku chci už tradičně nejprve poděkovat dárcům. V měsíci lednu jsme dostali nabídku od ředitele Hotelu Fontána, abychom si přijeli pro větší množství talířů, hrníčků, misek apod. S radostí jsme ji přijali, nádobí se dostalo skoro na všechny uživatelské rodiny, měli jsme z něj velkou radost. Potěšily nás i maminky z rodinného centra Sluníčko, které nám na naši prosbu darovaly kočárky i hračky. Naší kontaktní osobou mezi maminkami je paní Soňa Cestrová, která je naše bývalá pracovnice a má mimořádné pochopení pro potřeby našich uživatelských rodin. Všem jmenovaným upřímně děkujeme.