Charita ČR vysílá do zasažených oblastí psychosociální týmy

Charita ČR vysílá do zasažených oblastí psychosociální týmy

Na základě zjištění v terénu vyšle Charita Česká republika do oblastí zasažených povodněmi odborníky na psychologickou pomoc. Z Moravy také přijede další auto s vysoušeči.

Charita ČR organizuje pomoc z Čech i Moravy

Jednotlivé složky Charity ČR nadále organizují pomoc po povodních. Povodňové týmy prověřují potřeby přímo v terénu, připravují úklidový materiál a shromažďují nabídky pomoci od občanů. Současně nabízejí konkrétní pomoc v zasažených obcích. Stav sbírkového konta: 1,45 mil. Kč.

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Celkem 2,62 milionu korun uvolňuje okamžitě Charita Česká republika na pomoc lidem a obcím zasaženým povodněmi. Spouští také krizovou linku. Charity koordinují sběr materiální pomoci a zapojení dobrovolníků. Lidé mohou nadále přispívat na sbírkové konto.

HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY

Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí, které navštěvují Jakub klub, hledáme nové dobrovolníky z řad studentů a to hlavně na sportovní aktivity – fotbal, vybíjená, stolní tenis a další. Čas dobrovolnické činnosti je jedna hodina týdně a je možný každý den do 17 hodin.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU O INDIÁNECH JIŽNÍ AMERIKY

V pondělí 27. května 2013 zveme seniory na přednášku o životě indiánů Jižní Ameriky, která se bude konat v Jakub klubu od 17. hodin.

KLUB AKTIVNÍ SENIOR v dubnu  2013

Klub aktivní senior v dubnu podnikl tři akce. První se uskutečnila 2. dubna, kdy jsme dojeli vlakem do Heřmanova Městce a odtud pěšky do Kostelce u Heřmanova Městce, kde jsme si s průvodcem prohlédli místní kostel.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VÁM POMŮŽOU V DOBĚ DOVOLENÉ

Blíží se doba prázdnin a letních dovolených. Kvalitní odpočinek si určitě zasloužíme všichni. Dvojnásobně ale ti, kteří doma pečují o své blízké seniory. Pokud tedy odjíždíte na zaslouženou dovolenou, nabízíme vám po tuto dobu své odlehčovací služby. Zajistíme dohled, pomoc s hygienou, pomoc při podání stravy, nákupy a doprovody při péči o vaše blízké. S rodinou jsme během celé doby v telefonickém spojení. POTŘEBNÉ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA TEL. 731 593 916 MONIKA KREJČÍKOVÁ

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Dne 20. 2. 2013 nám bylo Krajským úřadem v Pardubicích rozšířeno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Na základě tohoto pověření můžeme uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče; poskytovat osobě pečující, s níž máme uzavřenou dohodu, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče.

Duben v Jakub klubu – slavíme jedenácté narozeniny JK

Tématem měsíce DUBEN jsme zvolili „Den země“, přičemž každý týden se budeme v rámci preventivního a vzdělávacího programu pro děti zaměřovat okruhově na toto téma. Například ochrana přírody, vliv průmyslu na životní prostředí, úklid a recyklace odpadků.

Co si počít s náročnou péčí o seniora v domácím prostředí

Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky. Zatímco v současné době žije v ČR 1,7 mil. osob ve věku nad 65 let, v roce 2030 by měli tito lidé tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což představuje přibližně 3 miliony osob. Relativně nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších. Podle demografické prognózy bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let. Naděje dožití při narození bude v roce 2050 činit 78,9 let pro muže a 84,5 pro ženy.