DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Hledáme nové dobrovolníky na rozhovory se seniory v Domově u Fontány, nebo v domácnostech našich klientů, kteří jsou sami a uvítali by návštěvy dobrovolníka. Pokud se cítíte více na práci s dětmi, nabídneme vám možnost realizovat se a připravit si aktivity pro děti v Jakub klubu.

Leden 2013 v Jakub klubu

Tématem zimního měsíce ledna je samozřejmě „ZIMA“.

Tříkrálová sbírka na Přeloučsku pokračuje do úterý

Charita Přelouč zahájila Tříkrálovou sbírku 2013 v pátek 4. ledna, kdy koledníci navštívili 8 obcí. O víkendu probíhalo koledování v dalších 10 obcích. V neděli se uskutečnil v kostele sv. Jakuba tradiční Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Přelouč. Na závěr koncertu si účastníci zazpívali spolu s účinkujícími známou koledu „Půjdem spolu do Betléma“. Všichni účinkující byli odměněni velkým potleskem zcela zaplněným kostelem.

Tříkrálová sbírka

Máme tu první měsíc nového roku a ještě stále nás hřeje kouzlo Vánoc a s ním pocit radosti z dárků, které jsme dostali a hlavně darovali svým blízkým. Svátek Tří králů je dnem, kdy se podle tradice odstrojí vánoční stromeček a také den, kdy u Vašich dveřích můžou zazvonit tři nastrojení koledníci s koledou. I je můžete podarovat, pomoci tak všem potřebným a mít pocit radosti z dárku.

Klub Aktivní senior prosinec

Klub Aktivní senior prosinec

V prosinci jsme pod vedením paní Bahníkové vyšívali srdíčka na vánoční stromeček, ochutnávali nové druhy cukroví a vzájemně si vyměnili recepty na ty nejlepší. V novém roce se budeme scházet dále, srdečně zveme nové zájemce o setkávání. Podrobné informace na tel. 731402375. Hana Kubátová

Podpora rodiny a rok 2012

Na prahu nového roku chci především poděkovat všem příznivcům naší služby. V roce 2012 jsme opakovaně prosili o pomoc při shromažďování potřebných věcí – oblečení, obutí, hraček apod. pro naše rodiny, kterým poskytujeme služby. Vždy jsme se setkali s dobrým ohlasem. Založili jsme trvalý šatník, který funguje jen díky darům soukromých osob, od podnikatelských subjektů jsme žádnou nabídku ke spolupráci nedostali.

Prosinec v Jakub klubu – Vánoce

Měsíc prosinec nelze ani jinak pojmout, než jako Vánoční.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

Tradiční koledování o svátku Tří králů probíhá vždy kolem 6. ledna. Ten den církev slaví příchod mudrců z východu, kteří upozorněni hvězdou, vydali se na cestu hledat velkého krále. V Betlémě našli dítě Ježíše a odevzdali mu své vzácné královské dary – zlato, kadidlo a myrhu. Podle historických pramenů není jisté, zda byli skutečně tři, protože jejich počet se určil později podle počtu darů. Koledníci se podle jejich vzoru taky vydávají na cestu, ale cílem je navštívit domácnosti lidí dobré vůle s tradiční koledou: „My tři králové jdeme k vám…“ Před zahájením koledování obdrží v kostele sv. Jakuba posvěcenou křídu, se kterou píší na veřeje dveří své iniciály +K+M+B s přáním požehnaného celého příštího roku. Je to symbol radosti, štěstí a pokoje, který má naplňovat tento domov.

Pozvání Klubu aktivní senior

Klub aktivní senior navštívil v listopadu Východočeskou galerii v Pardubicích. Tam si v několika sálech prohlédl komentovanou výstavu obrazů Antonína Chittussiho. Všichni členové vyli vyzváni k účasti na přednášce s tématem Bezpečnost občanů a bezpečnost v silničním provozu, kterou pořádala 20. 11. Městská policie Přelouč.

Co se děje v Jakub klubu

Rozšíření otevíracích hodin Od 15. listopadu 2012 jsme rozšířili na přání dětí provozní dobu již od 12.00 do 17.00. Některé děti končí ve škole dřív a čekaly před klubem, než se otevře. V chladném počasí budou moci být v teple bez čekání.