SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO SENIORY

Od září opět zahájíme aktivizační programy pro seniory a zveme nové zájemce. Máte možnost se připojit do Klubu Aktivní senior, který pořádá setkání jednou měsíčně a jedná se o výlet nebo setkání v prostorách Jakub klubu. Více informací u paní Hany Kubátové na tel. 731 402 375.

Provoz Jakub klubu v novém školním roce

Od září budeme mít v Jakub klubu otevírací dobu tradičně pondělí až čtvrtek od 12.00 – do 17.00.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V JAKUB KLUBU

Ve středu 11.9. zveme na Den otevřených dveří v Jakub klubu spojený s výstavou prací našich klientů. Všichni jste srdečně zváni!

Prázdniny v Jakub klubu – LETNÍ ZÁŽITKOVÝ POBYT A VÝLETY

Hned na začátku prázdnin jsme s dětmi odjeli na letní zážitkový pobyt do Svratouchu, což je nedaleko Hlinska v Čechách. Pro děti jsme měli připravené výlety, soutěže a hry. Program byl opravdu pestrý a někdy i pro všechny náročný.

Poděkování dobrovolníkům

Během celého školního roku se k našim programům připojilo hodně dobrovolníků.

Červen v  Jakub klubu

Hned na začátku června jsme s dětmi vyrazili do zdejší kuželkárny, kde se odehrál napínavý zápas holky proti klukům. Nakonec souboj skončil nerozhodně 1:1. Po celý měsíc děti v Jakub klubu  kreslí obrázky na téma: „Moje vysněné prázdniny“. Obrázky se hromadí a je na co se dívat!

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby červen

Nejdříve opět poděkování – v poslední době nám do šatníku velmi štědře přispěly paní Blanka Zummerová z Přelouče a paní Drahuše Ouzká z Malých Výklek, která pravidelně pořádá ve svém volném čase sbírku u nich v obci.

Povzbuzení od prezidenta Charity ČR

Povzbuzení od prezidenta Charity ČR

"Je mně upřímně líto těch, kterým se to stalo, ale zároveň si také uvědomujeme, že všechno zlé je pro něco pozitivní a až přejdou tyto povodně a my začneme uklízet, určitě se tyto bolesti promění v něco nového," vysílá povzbuzující vzkaz všem postiženým Mons. Pavel Posád, prezident Charity Česká republika a pomocný biskup českobudějovický,

Pomoc Charity ČR se nezastavila ani o víkendu

Pomoc Charity ČR se nezastavila ani o víkendu

Ani během víkendu neustaly jednotlivé složky Charity ČR v úsilí o pomoc oblastem postiženým povodněmi. Pomoc probíhala zejména na severu a jihu Čech, za podpory Charit z Moravy a Slezska.

Sběrné místo plastových víček pro Nikyho

V Orlovně je u dveří umístěná velká krabice na sběr plastových víček z PET lahví, které sbíráme pro Nikyho. Můžete se přidat. Krabice je dostupná během otvíracích hodin Jakub klubu.

Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500