Podpora pro pěstouny rok 2017

Rok 2017 se nám blíží ke svému konci, a proto je čas se za ním ohlédnout. Tento rok hodnotíme za úspěšný. V květnu jsme absolvovali inspekci poskytování sociálně-právní ochrany, která dobře dopadla a byla pro nás velkým přínosem a novým impulzem.

V průběhu roku jsme navázali spolupráci s řadou nových náhradních rodin, mezi nimiž je i pěstounka na přechodnou dobu. Velice si vážíme těchto rodin, jež do nás vkládají důvěru, kterou se budeme snažit nezklamat. I v následujících letech budeme náhradním rodičům oporou, aby zdárně zvládli vychovat svěřené děti až do dospělosti.

Na tomto místě je ještě třeba poděkovat za výbornou spolupráci pracovnicím Městskéhoúřadu v Přelouči – oddělenísociálně právní ochrany dětí a pracovnicím Městskéhoúřadu v Čáslavi – OSPOD. Nově jsme navázali spolupráci s Městským úřadem v Kutné Hoře – OSPOD. Zde se těšíme na spolupráci v dalších letech. 

Pokud budete mít zájem se blíže informovat o této službě, můžete nás kontaktovat na tel.: 731402371 nebo emailem: charita.prelouc@gmail.com. Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně štěstí do Nového roku.

Mgr. Pavlína Křepská, sociální pracovnice

Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500