Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby červen

Nejdříve opět poděkování – v poslední době nám do šatníku velmi štědře přispěly paní Blanka Zummerová z Přelouče a paní Drahuše Ouzká z Malých Výklek, která pravidelně pořádá ve svém volném čase sbírku u nich v obci.

Povzbuzení od prezidenta Charity ČR

Povzbuzení od prezidenta Charity ČR

"Je mně upřímně líto těch, kterým se to stalo, ale zároveň si také uvědomujeme, že všechno zlé je pro něco pozitivní a až přejdou tyto povodně a my začneme uklízet, určitě se tyto bolesti promění v něco nového," vysílá povzbuzující vzkaz všem postiženým Mons. Pavel Posád, prezident Charity Česká republika a pomocný biskup českobudějovický,

Pomoc Charity ČR se nezastavila ani o víkendu

Pomoc Charity ČR se nezastavila ani o víkendu

Ani během víkendu neustaly jednotlivé složky Charity ČR v úsilí o pomoc oblastem postiženým povodněmi. Pomoc probíhala zejména na severu a jihu Čech, za podpory Charit z Moravy a Slezska.

Sběrné místo plastových víček pro Nikyho

V Orlovně je u dveří umístěná velká krabice na sběr plastových víček z PET lahví, které sbíráme pro Nikyho. Můžete se přidat. Krabice je dostupná během otvíracích hodin Jakub klubu.

Klub aktivní senior Květen 2013

V květnu se Klub aktivní senior sešel dvakrát. Poprvé začátkem měsíce uspořádal květinovou burzu, na které se vyměňovaly nejen rostliny, ale i zkušenosti s jejich pěstováním.

KAMPAŇ KE DNI OTCŮ

V květnu a červnu jsme se připojili ke kampani, kterou vyhlásil Pardubický kraj a KONEP – Koalice nevládek Pardubicka.

PODPORA PRO PĚSTOUNY – naše nová služba

Postupně se rozbíhá spolupráce s pěstouny, kteří mají s námi podepsanou dohodu o podpoře jejich pěstounské péče. Blíží se nám prázdniny a doba letních dovolených. I pěstouni mají nárok ročně čerpat 14 dnů dovolené, přičemž naše služba jim pomůže zajistit celodenní péči o jejich svěřené dítě / děti

Květen 2013 v Jakub klubu

Po stopách geocachingu – aneb hledáme poklad

            Že nevíte, co to je geocaching? Ani naše děti nevěděly. Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané keš (poklad). Do schránky dávají její kešeři občas i malé hračky pro děti.  Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. I Přelouč má taková místa. K jednomu zajímavému místu jsme se vydali.

Pomoc seniorům a pečujícím rodinám

Cílem péče o seniory je co nejdelší zachování zdraví a soběstačnosti, integrace ve společnosti i při zhoršení zdravotního stavu, co nejdelší setrvání v rodinném a domácím prostředí. Aby toto mohlo být splněno, je třeba, aby byla zajištěna komplexní péče. Důležité je vytvořit systém služeb dle potřeb seniorů se zřetelem na zajištění maxima služeb co nejblíže seniorovi a jeho rodině.

Charita ČR vysílá do zasažených oblastí psychosociální týmy

Charita ČR vysílá do zasažených oblastí psychosociální týmy

Na základě zjištění v terénu vyšle Charita Česká republika do oblastí zasažených povodněmi odborníky na psychologickou pomoc. Z Moravy také přijede další auto s vysoušeči.

Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500