Charita Česká republika

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Její hlavní činností je pomoc potřebným na území Česka, stále častěji se ale věnuje také zahraničním projektům.

Více na

www.charita.cz - hlavní web Charity ČR
www.caritasczech.org - zahraniční projekty
www.tirkralovasbirka.cz - Tříkrálová sbírka (největší sbírka Charity ČR)

Právní postavení:

Charita Česká republika sdružuje 8 diecézních a 348 oblastních, městských a farních Charit. Organizačně je rozdělena do osmi diecézí:Mapa diecézí

Dále je součástní Charity ČR ještě Česká katolická charita - domovy duchovních a řeholnic a Řeckokatolická charita.

Z hlediska zákona je Charita ČR církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb.

Zobrazit články z rubriky:

HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY

Vzhledem k narůstajícímu počtu dětí, které navštěvují Jakub klub, hledáme nové dobrovolníky z řad studentů a to hlavně na sportovní aktivity – fotbal, vybíjená, stolní tenis a další. Čas dobrovolnické činnosti je jedna hodina týdně a je možný každý den do 17 hodin.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU O INDIÁNECH JIŽNÍ AMERIKY

V pondělí 27. května 2013 zveme seniory na přednášku o životě indiánů Jižní Ameriky, která se bude konat v Jakub klubu od 17. hodin.

KLUB AKTIVNÍ SENIOR v dubnu  2013

Klub aktivní senior v dubnu podnikl tři akce. První se uskutečnila 2. dubna, kdy jsme dojeli vlakem do Heřmanova Městce a odtud pěšky do Kostelce u Heřmanova Městce, kde jsme si s průvodcem prohlédli místní kostel.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VÁM POMŮŽOU V DOBĚ DOVOLENÉ

Blíží se doba prázdnin a letních dovolených. Kvalitní odpočinek si určitě zasloužíme všichni. Dvojnásobně ale ti, kteří doma pečují o své blízké seniory. Pokud tedy odjíždíte na zaslouženou dovolenou, nabízíme vám po tuto dobu své odlehčovací služby. Zajistíme dohled, pomoc s hygienou, pomoc při podání stravy, nákupy a doprovody při péči o vaše blízké. S rodinou jsme během celé doby v telefonickém spojení. POTŘEBNÉ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA TEL. 731 593 916 MONIKA KREJČÍKOVÁ

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Dne 20. 2. 2013 nám bylo Krajským úřadem v Pardubicích rozšířeno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Na základě tohoto pověření můžeme uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče; poskytovat osobě pečující, s níž máme uzavřenou dohodu, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče.

Duben v Jakub klubu – slavíme jedenácté narozeniny JK

Tématem měsíce DUBEN jsme zvolili „Den země“, přičemž každý týden se budeme v rámci preventivního a vzdělávacího programu pro děti zaměřovat okruhově na toto téma. Například ochrana přírody, vliv průmyslu na životní prostředí, úklid a recyklace odpadků.

Co si počít s náročnou péčí o seniora v domácím prostředí

Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České republiky. Zatímco v současné době žije v ČR 1,7 mil. osob ve věku nad 65 let, v roce 2030 by měli tito lidé tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což představuje přibližně 3 miliony osob. Relativně nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších. Podle demografické prognózy bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let. Naděje dožití při narození bude v roce 2050 činit 78,9 let pro muže a 84,5 pro ženy.

Klub aktivní senior březen 2013

Klub aktivní senior březen 2013

Klub Aktivní Senior na své schůzce 12.3. připravoval velikonoční dekorace. Čtrnáct účastnic vytvořilo jarní věneček a vazby do přinesených nebo vlastnoručně vyrobených košíčků z papírových ruliček.

Březen 2013 v Jakub klubu

Březen je v rámci ročních období prvním jarním měsícem roku, a tedy tématem byl příhodně zvolen název měsíce „Přátelství“ a zabývali jsme se vztahy mezi vrstevníky.

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitní služby v ohrožení, chybí finance

Charitě ČR chybí na provoz sociálních služeb jednotlivých charit 170 405 000 Kč. Kvůli napjatým rozpočtům i škrtům vlády, krajů i obcí je tak ohroženo 427 služeb pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a další tisíce klientů v tíživé životní situaci.