Charita Česká republika

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Její hlavní činností je pomoc potřebným na území Česka, stále častěji se ale věnuje také zahraničním projektům.

Více na

www.charita.cz - hlavní web Charity ČR
www.caritasczech.org - zahraniční projekty
www.tirkralovasbirka.cz - Tříkrálová sbírka (největší sbírka Charity ČR)

Právní postavení:

Charita Česká republika sdružuje 8 diecézních a 348 oblastních, městských a farních Charit. Organizačně je rozdělena do osmi diecézí:Mapa diecézí

Dále je součástní Charity ČR ještě Česká katolická charita - domovy duchovních a řeholnic a Řeckokatolická charita.

Z hlediska zákona je Charita ČR církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb.

Zobrazit články z rubriky:

Podpora rodiny 2016

BEZPLATNÁ PORADNA KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 10 DO 16 HODIN

ÚNOR 2016  V JAKUB KLUBU

Únor jsme věnovali tvoření valentýnských přáníček, děti je vyráběly pro své rodiče, aby jim udělaly radost a vyjádřily, jak je mají rády. Povídali jsme si o tom, kdo byl svatý Valentýn a odkud tento svátek pochází.

Dobrovolnické centrum Přelouč  

Na pravidelné setkání dobrovolníků přijela v lednu hraběnka Dr. Ursula Czerninová. Dověděli jsme se o aktivitách Maltézského řádu, tedy přesně Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě. Řád je aktivní na celém světě, zajímavé jsou činnosti ve střední Evropě, kde je za projekty sociálních služeb a pomoc potřebným zodpovědná právě paní Dr. Czeninová ve funkci „špitálníka“. Maltézský řád má v ČR několik tisíc dobrovolníků. Naši dobrovolníci jsou pozvání k návštěvě Českého Velkopřevorství do Prahy, a to v červnu.

SBÍRKA BERLÍ

Byli jsme osloveni Nadací svatého Františka, která podporuje zahraniční humanitární projekty, o pomoc při sbírce podpažních berlí pro malomocné v Indii. Pokud máte doma podpažní berle (ne francouzské hole), které nepotřebujete, prosím, přineste nám je, nebo nás kontaktujte a my si je u Vás vyzvedneme.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 NA PŘELOUČSKU

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 NA PŘELOUČSKU

V minulém čísle Roštu jsme podrobně informovali o použití výtěžku Tříkrálové sbírky. Naše organizace koordinuje sbírku na Přeloučsku v termínu 2. – 9. ledna 2016 a proběhne celkem ve 40 obcích. Připravených je přes 200 koledníků, kteří během celé sbírky budou navštěvovat domácnosti s koledou, pokladničkou a posvěcenou křídou na napsání tradičního požehnání +K+M+B. Ještě připomenu, že koledníci musí mít u sebe vyplněnou průkazku a zapečetěnou pokladničku a kdokoliv je může požádat o prokázání. Výtěžek sbírky bude využitý podle schváleného záměru, a to jak pro zahraniční pomoc, tak i pomoc v našem regionu. Více se můžete dovědět na www.trikralovasbirka.cz. Děkujeme za Vaši štědrost. Závěr sbírky bude tradičně velkolepý, a to díky žákům a pedagogům ZUŠ Přelouč. V neděli 10. ledna 2016 od 15 hodin připravili nabitý program pro TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v kostele sv. Jakuba v Přelouči. Srdečně zveme na koncert, který bude příjemným završením vánočního času.

Dobrovolnické centrum

V lednu jsme připravili pro dobrovolníky, kteří působí u seniorů, praktické vzdělávání v Domově u Fontány na téma jak správně manipulovat s vozíkem. Krátký kurz proběhne v úterý 12. ledna 2016 v čase 16.00-17.00 v DUF. Dalším setkáním bude tradičně poslední čtvrtek v měsíci 28. ledna 2016 v Galerii a vinotéce u Kotýnků v čase 16.00-17.00. Naše pozvání přijala hraběnka Ursula Czernínová, která se významně angažuje v Maltézském řádu. Pokud se chcete sejít s touto příjemnou dámou, jste srdečně zváni. Setkání je otevřené široké veřejnosti. Všem dobrovolníkům, kteří se během roku 2015 aktivně zapojili do činnosti Dobrovolnického centra, moc děkuji za radost, kterou kolem sebe rozdávají. Přeji všem radostné a šťastné Vánoce a celý rok 2016. Zdenka Kumstýřová, ředitelka

Prosinec 2015 v Jakub klubu

Prosinec jsme si užili přípravami na vánoční čas, vyráběli jsme vánoční ozdobičky, kterými jsme si vyzdobili náš klub. Přestože jsme si mnoho sněhu do Vánoc neužili, naše okna zdobí zimní krajina a bílý sníh. Pekli jsme vánoční cukroví, děti si užívaly vykrajování lineckého cukroví, tvoření pracinek či banánků.

PODORA RODINY, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi leden 2016

Termín pro odevzdání příspěvku do lednového Roštu byl příliš brzký na to, abychom věděli, jestli se nám podaří sehnat všechny dárky do vánoční akce Daruj dárek a neproběhlo ani předvánoční setkání s rodinami. Takže se teď snažíme a doufáme, že se nám vše vydaří.

Poděkování za darované potraviny v Tescu 21.11.2015

Děkujeme všem návštěvníkům Tesca, kteří během soboty 21.11.2015 nakoupili vedle svého nákupu i potraviny, které nám darovali v rámci Národní potravinové sbírky. Celkem jsme v přelouči obdrželi téměř 385 kg trvanlivých potravin. Tyto potraviny poskytneme během příštího roku rodinám v nouzi. Děkujeme zvlášť přeloučskému oddílu skautů, kteří do sbírky přispěli společným velkým nákupem.

Listopad a prosinec v Jakub klubu

Podzimní měsíc listopad byl tematicky zaměřen na oblast týrání a zneužívání dětí. Mnoho dětí se setkává s ubližováním v rodině, ve škole mezi spolužáky nebo mezi kamarády. Takové chování není správné a je důležité, aby jej děti uměly nejen rozpoznat, ale aby také věděly, kam se obrátit o pomoc, pokud by se jim něco takového stalo. K tomuto tématu jsme jako každý měsíc připravili nástěnku, hovořili jsme s dětmi v klubu a dokonce jsme ve spolupráci s Policií ČR připravili pro děti zajímavou besedu. Tímto jim děkujeme za spolupráci.