Opékání buřtůIMG_1713IMG_1617IMG_1859IMG_20160601_140259IMG_1929

 

Poslání

Posláním Jakub klubu je pomáhat dětem a mládeži ve věku 6 – 15 let překonávat jejich obtížné životní situace. Poskytnout jim podporu a informace pro jejich zvládnutí. Pozitivním přístupem je vést k zodpovědnosti a sebedůvěře.

V rámci komunity je našim posláním předcházet rizikovému chování dětí a mládeže.

 

Co můžeme nabídnout?

 • různé volnočasové aktivity
                        • můžeš si u nás zasportovat, máme tu velkou tělocvičnu, můžeš si zahrát na hudební nástroje nebo se to s námi naučit, něco si vyrobit nebo namalovat…
 •  úkoly a  doučování
                        • pomůžeme ti vypracovat domácí úkoly, když budeš chtít, pomůžeme ti s doučováním s předměty, které ti nejdou, můžeš se s námi učit také cizí jazyky…
                        • I hrou se můžeš učit na výukových tabletech...
 • informace 
                        • máme k dispozici spoustu knih, stolních her, počítače s internetem…
 • besedy, preventivní programy
                         • pořádáme besedy na různá témata a také preventivní programy
                         • můžeš navrhnout vlastní téma, o kterém by ses rád pobavil nebo něco dozvěděl

 • akce, výlety

                         • pořádáme také různé akce, a občas zajedeme někam na výlet…

                         • pořádáme také soutěže (sportovní, výtvarné…)

 • trable a starosti

                         • pokud nějaké máš (a každý je někdy má), pokusíme se ti pomoci je vyřešit, když budeš chtít, proto tu jsme…

 • doprovod

                         • můžeme tě také doprovodit, kam budeš potřebovat, pokud se na to sám necítíš (úřady, lékař….)

 • co ještě

                         • můžeš si zahrát fotbálek, šipky, zaskákat si na trampolíně nebo cvičit na balančních podložkách…
                         • můžeš si zahrát pinec, fotbálek, kulečník, vzdušný hokej nebo šipky…

                         • různé míčové sporty, fotbal nebo florbal

                         • pravidelně chodíme na kuželky do místní kuželny

                         • také máme filmový klub (pravidelně si pouštíme zajímavé filmky)

                         • chodíme na procházky a pod park zasportovat si, když je hezké počasí

                         • nabízíme ti příjemné prostředí, bezpečí, podporu, zázemí…

                         • jsme tu pro vás…

Kdo může přijít?

                        • děti ve věku 6 - 15 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy

 Kapacita : 15 dětí

 

Cíle

 • děti objevují a rozvíjejí svoje silné stránky a talent

 • děti si zlepší svoje školní dovednosti

 • s naší podporou a pomocí, zvládá dítě svoji obtížnou životní situaci lépe

 • děti pomocí preventivních programů umí rozpoznat rizika

 • děti a mládež využívají naší nabídky volnočasových aktivit

Principy

 

Nízkoprahovost - zařízení poskytuje služby tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové a finanční bariéry, které by cílové skupině bránily vyhledat prostory zařízení či využít jeho služeb. Součástí tohoto principu je možnost využívat služeb anonymně, bez uvedení jména či jiných osobních údajů.

Rovnost - v klubu jsme si všichni rovni, pro všechny platí stejná pravidla, pracovníci ke všem přistupují spravedlivě.

Bezplatnost

Individuální přístup – pracovníci berou ohled na individuální potřeby každého zájemce o službu/uživatele.

Pravidla

Máme taky nějaká pravidla, která je potřeba dodržovat, aby nám tu nevznikl chaos:

             • Můžeš kdykoli přijít a odejít
             • Nemusíš za nic platit
             • Nemusíš nám říkat své jméno, pokud nechceš, ale třeba nějakou přezdívku
             • Nemusíš se zapojovat do činností, pokud nechceš, můžeš tu s námi jenom tak pobýt nebo si dělat na co budeš mít právě chuť
             • Neboj se říct nám svůj názor na nás, na klub, na ostatní děti. Záleží nám na tom, abychom se tu všichni cítili dobře, uděláme pro to maximum.
             • Když tě bude cokoli trápit, neboj se přijít a říct nám to, uleví se ti a pokusíme se spolu trápení vyřešit
             • Můžeš si také stěžovat, když se ti nebude cokoli líbit
             • Prosím pokus se tolerovat a respektovat ostatní
             • Každý jsme nějaký, ale všichni jsme lidé, máme tělo a v něm duši, všichni se někdy radujeme a někdy trápíme, nezáleží na tom, jestli jsme bílí, černí, věříme v Boha nebo ne, všichni se chceme mít dobře
             • Nechovej se agresivně, neper se, nenadávej druhým, násilí není hezká věc
             • Pokud budeš sprostý, budeš si muset zasportovat (kluci kliky, holky dřepy)
             • Můžeš si od nás půjčit nějaké hry, knihy nebo cokoli jiného, ale včas vrátit a neponičit!
             • Do klubu nesmíš chodit opilý ani pod vlivem jiných omamných látek, vůbec by si neměl!!!
             • Pokud si nebyl ráno ve škole, protože ti nebylo dobře, neměl by si chodit ani do klubu (je to jakoby si byl za školou)
             • Pokud něco rozbiješ, bude třeba, aby si to opravil nebo nahradil, tak se snaž k věcem chovat hezky
             • Musíme tě také upozornit, že jsou jisté průšvihy, které musíme hlásit (drogy, alkohol, krádeže, násilí…)

 

Stížnosti

             • Pokud nejsi s něčím spokojen, můžeš si samozřejmě stěžovat
             • Stížnost můžeš vhodit do krabičky k tomu určené, která je v klubu
             • Můžeš se také obrátit na nás pracovníky klubu nebo na ředitelku Charity
             • Můžeš nám to říct, ale také napsat
             • Pokusíme se zareagovat a vyřešit to hned, nejpozději do měsíce
             • Kam napsat?
                                                         • Jakub klub, Českobratrská 90, Přelouč, 53501
                                                         • Charita Přelouč, Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01
                                                         • E-mail : skavova.charita@seznam.cz
                                                         • Diecézní Charita Hradec Králové, Velké náměstí 37, Hradec Králové 500 03, e –mail : dchhk@hk.caritas
               •  Podporují nás – MPSV, Krajský úřad Pardubice, Město Přelouč, Diecéze Hradec Králové, Hračky- papír - Švecovi, Přelouč, Chicony electronics - Přelouč, p. Furbachová- Přelouč, Dobré  víno Cestrovi – Litošice

Kde nás najdeš?

Českobratrská 90

( vedle kruhového objezdu u Billy)

A kdy nás tu najdeš?

Pondělí - čtvrtek 12:00 - 17:00

 

Úřední hodiny: Středa 9:00 -11:00 Českobratrská 84