Škola k životu nestačí 2015

V sobotu 5. 9. 2015 se na Masarykově náměstí v Přelouči uskutečnila akce „Škola k životu nestačí“ pro rodiny s dětmi, kde měla svoje stanoviště i služba PODPORA PRO PĚSTOUNY. Děti na tomto stanovišti malovaly kamínky, které si odnášely a mohly je tak darovat svým nejbližším. Rodiče měli možnost se dozvědět informace o pěstounské péči a dostali letáček Krajského úřadu Pardubického kraje „Hledáme pěstouny“. Akce se velmi vydařila, protože se jí zúčastnilo kolem 200 dětí.