Škola k životu nestačí 2016

V sobotu 10. 9. 2016 jsme se na Masarykově náměstí v Přelouči účastnili akce „Škola k životu nestačí“ se službami Charity Přelouč: PODPORA PRO PĚSTOUNY a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Jakub klub. Děti na stanovišti služby PODPORA PRO PĚSTOUNY vyplňovaly pracovní list s tematikou RODINY. Rodiče dostávali letáčky s informacemi o pěstounské péči. Akce se zúčastnilo 84 dětí.