Výlet do Hlinska  2016

Výlet do Hlinska

Na Zelený čtvrtek 24. 3. jsme uspořádali výlet do Hlinska, kde jsme navštívili Betlém Hlinsko – soubor

lidových staveb. Jednotlivé domečky byly krásně velikonočně vyzdobeny a průvodkyně nám vyprávěla

o lidových zvycích, které se vážou k velikonočním svátkům. V Hlinsku jsme ještě navštívili výstavu IQ-

parku, kde jsme si mohli vyzkoušet řadu pokusů. Dětem se v IQ-parku moc líbilo.