Děkujeme všem institucím a sponzorům, kteří podporují naší činnost.

Děkujeme také všem lidem, kteří každoročně v celostátní Tříkrálové sbírce přispívají do kasiček koledníků na pomoc lidem v nouzi a potřebným.

Naše poděkování patří rovněž všem médiím a hromadným sdělovacím prostředkům, které průběžně informují veřejnost o naší činnosti.