Potravinová pomoc Charity Přelouč

 

Potravinová sbírka ve spolupráci s Tescem Přelouč.

Naše organizace spolupracuje s Tescem Přelouč. V pravidelných intervalech probíhá v Tescu Přelouč sbírka potravin – vyčleněné místo, kde lidé mohou darovat např. trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, dětskou výživu a dětské plenky. Sbírka probíhá po celý kalendářní měsíc. Očekáváme, že se uskuteční přibližně 4x do roka.

Takto získané zboží ukládáme v našich pronajatých prostorách a postupně vydáváme lidem v obtížné životní situaci. Než materiální pomoc poskytneme, zjišťujeme si situaci zájemce. Mimo jiné spolupracujeme se sociálním odborem Města Přelouč.

 

Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka se koná vždy jednou ročně v měsíci listopadu. Všechny pracovnice Charity se jí účastní ve svém volném čase. Darované potraviny jsou uložené v našem potravinovém skladu a postupně je předáváme rodinám s dětmi i lidem bez domova. Složení potravin, které se nám podaří vybrat, dopředu neznáme, většinou se jedná se o potraviny dlouhodobé spotřeby.

 

Kdy a kde lze o potravinovou pomoc požádat?

Výdej potravinové pomoci probíhá v pondělí 13 – 16 hod. na adrese Českobratrská 84, Přelouč.

Za příjem a výdej potravinové pomoci je zodpovědná pracovnice služby Podpora rodiny

Mgr. Květa Kudovákveta.kudova@prel.hk.caritas.cz; tel. 731 604 704.

 

Ukončené projekty

 

PoMPo II. - Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí

Projekt byl financovaný Ministerstvem práce a sociální věcí. Pomoc byla poskytovaná prostřednictvím potravinových balíčků a byla určena lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Součástí projektu byla i poradenská činnost, která jednotlivce směřovala k vyřešení momentální tíživé životní situace.

Díky potravinovým balíčkům jsme každý měsíc mohli podpořit 20 rodin s dětmi a v průměru 5 jednotlivců.

Projekt byl ukončen v srpnu 2018.

 

Potraviny pro rychlou spotřebu

Jednalo se o potravinovou pomoc poskytovanou na základě smlouvy mezi Městem Přelouč a Potravinovou bankou Pardubice. Pracovnice služby Podpora rodiny byly zprostředkovatelem – zajišťovaly výdej potravin pro rychlou spotřebu. Potravinová banka jednou měsíčně potraviny dovezla z obchodního domu k nám. Množství ani obsah potravinové pomoci nebyl dopředu znám. Nešlo o trvanlivé potraviny, bylo tedy nutné je ještě ten samý den rozdělit.

 

Každý měsíc jsme předaly tuto potravinovou pomoc v průměru 20 rodinám. Zprostředkování této pomoci bylo fyzicky a časově náročné. Jednali jsme s Městem Přelouč o poskytnutí větší podpory – vhodnější prostory, pomocníka na vykládání potravin. Město Přelouč nemělo možnost nám tuto podporu poskytnout. Od zprostředkování této potravinové pomoci jsme tedy upustili.

Projekt byl ukončen v březnu 2018.

 

 

Informační leták - POTRAVINOVÁ POMOC

Pravidla potravinové pomoci POMPO

Nebyly nalezeny žádné články.
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500