Potravinová pomoc Charity Přelouč

Potravinovou pomoc zajišťují převážně pracovnice služby Podpora rodiny. Potravinovou pomoc čerpáme z několika zdrojů.

PoMPo II. - Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí

Projekt je financovaný Ministerstvem a je realizovaný prostřednictvím neziskových organizací. Pomoc je určena lidem, kteří se ocitli v obtížné situaci spojené s nedostatkem prostředků na nákup potravin. Součástí projektu je i poradenská činnost, která by měla jednotlivce nasměrovat k vyřešení momentální tíživé životní situace.Pomoc je poskytovaná prostřednictvím potravinových balíčků.

Charita Přelouč odebírá potravinové balíčky z Potravinové banky v Hradci Králové. Jakmile máme potraviny u nás na skladě, vydáme je každé pondělí od 13 – 16 hod. Vydání takového balíčku je vázáno na doporučení sociální pracovnice obce, případně úřadu práce, nebo neziskové organizace, která se žadatelem pracuje a zná jeho situaci. Bližší informace naleznete v dokumentu „Pravidla pro výdej potravinové pomoci – PoMPo II.“

Potraviny pro rychlou spotřebu

Jedná se o potravinovou pomoc poskytovanou na základě smlouvy mezi městem Přelouč a Potravinovou bankou Pardubice. Pracovnice služby Podpora rodiny jsou zprostředkovatelem – zajišťují výdej potravin pro rychlou spotřebu. Potravinová banka potraviny doveze z obchodního domu rovnou nám. Množství ani obsah potravinové pomoci není dopředu znám. Termín výdeje potravin byl dohodnut na první středu v měsíci. Potraviny jsou určeny pro osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci spojené s nedostatkem prostředků k nákupu potravin.  Potraviny pro rychlou spotřebu se vydávají osobám, které doporučila sociální pracovnice města Přelouč nebo osobám, o kterých víme, že se nacházejí v nepříznivé situaci. Bližší informace naleznete v dokumentu „Informační leták k potravinové pomoci k rychlé spotřebě“.

Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka se koná vždy jednou ročně v měsíci listopadu. Všechny pracovnice charity se jí účastní ve svém volném čase. V loňském roce proběhla sbírka v Tescu Přelouč. Darované potraviny jsme uložili v našich pronajatých prostorách a postupně je vydáváme rodinám s dětmi i lidem bez domova. Složení potravin, které se nám podaří vybrat, dopředu neznáme. Jedná se o potraviny dlouhodobé spotřeby např. konzervy, mouky, oleje, mléko.

 

Většinu naší práce tvoří práce mimo kancelář. Výdej potravinové pomoci probíhá pouze v pondělí od 13 – 16 hod. A v případě potravin pro rychlou spotřebu první středu v měsíci.

V současné době je za příjem a výdej potravinové pomoci zodpovědná pracovnice služby Podpora rodiny Květa Kudová, kveta.kudova@prel.hk.caritas.cz  731 604 704

 

Informační leták - POTRAVINOVÁ POMOC

Pravidla potravinové pomoci POMPO

Nebyly nalezeny žádné články.
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500