NZDM Jakub klub Přelouč

Českobratrská 90, Přelouč, 535 01 Vedoucí zařízení: Mgr.et Bc. Miroslava Škávová - vedoucí a sociální pracovnice

Seznam lidí:

Bc. Renata Šimíčková - sociální pracovnice (zástup) Ing.Mgr. Zdenka Kumstýřová - manažerka kvality Mgr.et Bc. Miroslava Škávová - vedoucí a sociální pracovnice Mgr. Květa Kudová - sociální pracovnice (zástup) Šárka Pleskotová - pracovnice v sociálních službách

Seznam služeb:

Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500