TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019  

Pomalu vrcholí přípravy na Tříkrálovou sbírku 2019, která bude probíhat v termínu 4. -7. ledna 2019. Přesné termíny koledování zveřejníme na webu města, na vývěscích a na našem webu. Celou akci můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz.

„Jedna hodina týdně pro druhé“

V Domově u fontány se uskutečnilo Svatomartinské setkání dobrovolníků, kteří část svého volného času věnují nezištně druhým. Domov u fontány a Dobrovolnické centrum Charity Přelouč toto setkání zorganizovalo, aby dobrovolníkům poděkovalo za jejich čas, úsměv i milé slovo, které věnují seniorům v Domově u fontány, dětem v NZDM Jakub klub, návštěvníkům charitního šatníku a aktivním seniorům.„V dnešní uspěchané době si lidé těžko hledají čas na sebe, natož pro ty druhé. Proto si nesmírně vážím našich dobrovolníků, kteří si dokáží vyšetřit část ze svého volna pro klienty našeho Domova. Jsou to pro ně přeci jen alespoň z počátku úplně cizí lidé, a přitom je pravidelně navštěvují a dělají jejich dny krásnějšími,“ sdělila ředitelka Domova u fontány Danuše Fomiczewová.

Poděkování za darované potraviny

V rámci Národní potravinové sbírky v sobotu 10.11.2018, do které jsme se zapojili v Tescu v Přelouči, jsme získali od vás dárců přes 600 kg trvanlivých potravin! Moc všem děkujeme. Také děkujeme všem dobrovolníkům, kteří během dne pomáhali včetně 4 studentů přeloučského gymnázia a studentce Terezce, která přijela z Pardubic a byla u sbírky skoro celý den

ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIN pod záštitou vicehejtmana Romana Línka

ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIN pod záštitou vicehejtmana Romana Línka

V pátek 14.12.2018 připravujeme Adventní setkání rodin s dětmi, které doprovázíme v rámci našich služeb. Již připravujeme bohatý program a bude se tvořit i sportovat. Díky finanční podpoře 1. náměstka hejtmana Ing. Romana Línka, MBA, připravujeme pro všechny přítomné rodiny i malý dárek. Děkujeme.

                                                                                                          Rita Levinská, vedoucí služby Podpora rodiny

Nové auto ve službě Podpora rodiny

Nové auto ve službě Podpora rodiny

V lednu letošního roku jsme využili možnost podat žádost  v dotačním řízení Pardubického kraje, který byl určený pro neziskové organizace na investice, opravy a rekonstrukce. Bylo to historicky poprvé a jsme za to moc rádi. Už jsme ho opravdu hodně potřebovali. I když terénní sociální služby nelze poskytovat bez služebních aut, finance na nákup jsme museli vždy shánět u nadací, sponzorů apod. Z grantu jsme zakoupili zánovní sedmimístný VW. Větší počet míst v autě nám pomůže především při poskytování služeb početnějším rodinám. Ve čtvrtek 15. 11. 2018 nám auto požehnal náš duchovní otec Lubomír Pilka, popřál, aby nám dobře sloužilo ve prospěch klientů.

Děkujeme!

 

foto Charita - nové auto

ZPRÁVY Z JAKUB KLUBU

Listopad nesl název „Odolat nástrahám – správná volba“. Byl to preventivní program zaměřený na drogy a kouření. Děti se totiž zejména s kouřením setkávají velmi často. Ať už v rodinách, nebo mezi kamarády. Děti se shodly na tom, že důvodem kouření nebo braní drog je zvědavost, řešení problémů, chutná jim to, nebo chtějí dělat to, co ostatní.

PŘIHLÁŠENÍ – PROHLÍDKA PROTIDROGOVÉHO VLAKU

PŘIHLÁŠENÍ – PROHLÍDKA PROTIDROGOVÉHO VLAKU

                                                                      

Pro přihlášení kikněte na odkaz a tam uveďte své jméno a vyberte si čas prohlídky.

Maximální počet účastníků v jedné skupině je 15 osob.

www.prelouc.charita.cz/protidrogovyvlak

 

Svatomartinské setkání a ocenění dobrovolníků

Svatomartinské setkání a ocenění dobrovolníků

Každá služba naší organizace má nově svého patrona. Pro DC jsme vybrali sv. Martina. Z toho důvodu organizujeme ve čtvrtek 15.11.2018 od 15.30 v prostorách Domova u fontány Svatomartinské setkání dobrovolníků a jejich ocenění. Naši dobrovolníci docházejí k seniorům v Domově u fontány, kde jim předčítají, povídají si, nebo jdou na procházku do zahrady. Pokud dobrovolníkům vyhovuje více práce s dětmi, mohou docházet do Jakub klubu. Činnost dobrovolníka je zpravidla jedna hodina týdně, nebo podle jeho aktuálních možností. V letošním roce se náš tým rozrostl o 5 nových dobrovolníků ve věku 21 – 78 let.

Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

Od začátku září až do poloviny října probíhala v Tescu Přelouč místní potravinová sbírka. Upřímně děkujeme všem dárcům a také pracovníkům Tesca, kteří nám umožnili sbírku konat. Darované potraviny poslouží především rodinám s dětmi a lidem bez přístřeší.

Listopad 2018 v Jakub klubu

Listopad 2018 v Jakub klubu

V říjnu v našem klubu nastala velká změna. Rozběhla se plánovaná rekonstrukce části budovy Orlovny, kde bude v příštím roce otevřen klub pro děti ve věku 15-18let. Pro nás z toho vyplynulo velké stěhování do jiných prostor, změna jiného prostředí pro pracovníky i děti, a proto byl říjen pro nás velmi náročný, ale bojujeme.   Přesto všechno jsme si náš klub udělali útulný a během října ho vylepšovali.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500