Podpora rodiny funguje dva roky.

Minulý měsíc jsme si připomněli, že naše služba funguje už dva roky. Od září 2011 do dnešních dnů s námi uzavřelo smlouvu o poskytování služeb 25 rodin (36 dospělých a 51 dětí). Působili jsme v Přelouči, ve Chvaleticích, Turkovicích, Sopřeči, Vlčí Habřině, Semíně, Selmicích, Štěpánově, Jankovicích, Břehách, Jedousově, po přestěhování rodin jsme dojížděli i do Pardubic a vzdálenějších obcí. Z celkového počtu nám 19 rodin doporučil OSPOD Přelouč, 6 rodin vyhledalo naši pomoc samostatně.

Klub aktivní senior září 2013

Klub aktivní senior (dále jen KLAS) zahájil po prázdninách svoji pravidelnou činnost. Setkání se konají většinou v úterý, pokud nejsou v plánu akce, které probíhají jen o víkendech.

Výlet do Perníkové chaloupky.

V pátek 9.8. 2013 jsme uspořádali výlet pro naše uživatelské rodiny do Perníkové chaloupky – muzeum perníku a pohádek v Rábech.

„Jedna hodina týdně pro druhé“

Hledáme nové dobrovolníky, kteří mají čas „jednu hodinu týdně pro druhé“. Nabízíme možnost věnovat se práci s dětmi v Jakub klubu, jedná se o doučování, hudební, sportovní a další činnosti. Další možností jsou návštěvy a rozhovory se seniory v Domově u Fontány. Třetí oblastí je doučování v rodinách.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO SENIORY

Od září opět zahájíme aktivizační programy pro seniory a zveme nové zájemce. Máte možnost se připojit do Klubu Aktivní senior, který pořádá setkání jednou měsíčně a jedná se o výlet nebo setkání v prostorách Jakub klubu. Více informací u paní Hany Kubátové na tel. 731 402 375.

Provoz Jakub klubu v novém školním roce

Od září budeme mít v Jakub klubu otevírací dobu tradičně pondělí až čtvrtek od 12.00 – do 17.00.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V JAKUB KLUBU

Ve středu 11.9. zveme na Den otevřených dveří v Jakub klubu spojený s výstavou prací našich klientů. Všichni jste srdečně zváni!

Prázdniny v Jakub klubu – LETNÍ ZÁŽITKOVÝ POBYT A VÝLETY

Hned na začátku prázdnin jsme s dětmi odjeli na letní zážitkový pobyt do Svratouchu, což je nedaleko Hlinska v Čechách. Pro děti jsme měli připravené výlety, soutěže a hry. Program byl opravdu pestrý a někdy i pro všechny náročný.

Poděkování dobrovolníkům

Během celého školního roku se k našim programům připojilo hodně dobrovolníků.

Červen v  Jakub klubu

Hned na začátku června jsme s dětmi vyrazili do zdejší kuželkárny, kde se odehrál napínavý zápas holky proti klukům. Nakonec souboj skončil nerozhodně 1:1. Po celý měsíc děti v Jakub klubu  kreslí obrázky na téma: „Moje vysněné prázdniny“. Obrázky se hromadí a je na co se dívat!

Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500