Tříkrálová sbírka 2017

Hlavním poselstvím sbírky je předat radostnou zvěst vánočních svátků a navštívit domácnosti s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku. Výtěžek sbírky je použitý pro podporu služeb, které zajišťují pomoc lidem v tíživé životní situaci nebo pro přímou pomoc, a to jak v regionu, kde sbírka probíhá, tak i v zahraničí.

Přípravy na další ročník sbírky jsou v plném proudu. Také v dalším ročníku připravujeme sbírku ve 43 obcích. V mnoha obcích máme spolupracovníky, kteří koledování zajistí a naším úkolem je pouze zajistit předem vše potřebné. Bez nich by sbírka v tomto rozsahu nebyla možná a moc si jejich pomoci vážíme. Významnou pomocí jsou koledníci ze základních škol z Přelouče, Řečan nad Labem, Choltic, Zdechovic, Semína, Lipoltic a dalších. Termín koledování bude 5.-10.1.2017.

Národní potravinová sbírka v Přelouči

   V sobotu 12.11. 2016 probíhala v Tescu Přelouč od 8 do 20 hodin Národní potravinová sbírka. Zúčastnily se všechny pracovnice organizace a 15 dobrovolníků. V obchodě jsme sbírku propagovali, darované potraviny vybírali a evidovali. Plné krabice jsme průběžně odváželi do auta a potom do skladu potravin naší organizace.

Listopad 2016 v Jakub klubu.

Poslední podzimní měsíc se nesl v duchu tématu „Škola ti dává víc, než si myslíš.“ Naším cílem bylo, aby si děti uvědomily, že škola nejsou jen povinnosti, které je nebaví. Chtěli jsme, aby samy přišly na to, co hezkého jim škola dává, hledaly pozitiva, které jim škola přinesla. Ať už to jsou různé výlety, nové poznatky z nich, sport, zábava, ale také nové kamarády. Děti si s námi vyzkoušely divadelní scénku, jejímž cílem bylo vžít se do role učitele a zjistit, že i ten nemá jednoduchou úlohu.

Daruj dárek naposledy

     Letos popáté chceme potěšit děti z našich uživatelských rodin dárkem k vánocům. Během čtyř let, kdy jsme tuto akci pořádali, vnímáme upadající zájem ze strany dárců. V loňském roce jsme sice všechny dárky zajistili, ale neobjevil se žádný nový dárce z řad veřejnosti. Na výzvu v Roštu nereagoval nikdo. Akci podpořil stálý okruh našich příznivců, rodinní příslušníci zaměstnanců charity a kolegové ředitelky charity z Byznys snídaní. Některé dárky jsme koupili z prostředků Tříkrálové sbírky.

Výstupy z mapování bariér v Přelouči

V spolupráci s krajskou pobočkou Národní rady zdravotně postižených (NRZP) v Pardubicích a pardubickým sportovním spolkem Nezlomení jsme za podpory Pardubického kraje mapovali dostupnost restaurací, obchodů a dalších služeb pro vozíčkáře, ale i maminky s kočárky. Nad výstupy jsme se společně zamýšleli 21.9.2016 v Galerii a vinotéce U Kotýnků, za NRZP předsedkyně Mgr. Radka Svatošová, za spolek Nezlomení Michal Hašto, za Pardubický kraj Ing. Roman Línek, MBA a za Charitu Přelouč Zdenka Kumstýřová.

Hledáme dobrovolníky a nabízíme zajímavé aktivity

Stále hledáme nové lidi, kteří mají jednu hodinu týdně pro druhé. Nabízíme proškolení a podporu během dobrovolnické činnosti, kontakty s dalšími dobrovolníky a mimopřeloučským proplacení cestovného. Pokud si chcete o dobrovolnictví popovídat více, přijďte v pondělí 24. 10. 2016 do kanceláře na Masarykově náměstí 48 v čase 9-12 a 13-18.

Zdenka Kumstýřová

 

Říjen 2016 v Jakub klubu

Školní zvonek se rozezněl a děti opět usedly do školních lavic. Prázdniny plné zážitků utekly velmi rychle, začal nový školní rok a žákům opět nastaly školní povinnosti. V Jakub klubu jsme samozřejmě nezaháleli a věnovali se nácviku školních dovedností. Děti opět pracují s výukovými tablety, pomocí nichž se stává pro ně učení hrou. Jako každý rok mají děti přání mít hezké známky na vysvědčení a jsou plni elánu si přání splnit.

 

Co na září připravujeme, podpora pro pěstouny

V sobotu 10. 9. 2016 od 14 hod.sejiž podruhé na Masarykově náměstí v Přelouči uskuteční akce pro rodiny s dětmi pod názvem „Škola k životu nestačí“, kde bude mít svoje stanoviště i služba PODPORA PRO PĚSTOUNY. Pokud budete mít zájem, budete se moci dozvědět více informací o pěstounské péči.

Letní zážitkový pobyt v Revíru a kempu Brodský

Organizace uspořádala výchovně rekreační, letní zážitkový pobyt v Revíru a kempu BRODSKÝ, v Červeném Kostelci. Pobyt se konal 1. 7. 2016 – 4. 7. 2016 a zúčastnilo se ho 5 dětí ze služby NZDM Jakub klub Přelouč a 1 dítě ze služby PODPORA PRO PĚSTOUNY. Zážitkového pobytu se nezúčastnilo 5 přihlášených dětí z důvodů nemoci nebo z  důvodů rodinných. Ubytováni jsme byli přímo v kempu v chatkách, kde jsme měli také zajištěnou celodenní stravu.

První den po příjezdu jsme využili horké letní počasí a rybník v kempu k vodním radovánkám, z nichž byly děti naprosto nadšené.

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY PRO SENIORY

Od září začne opět každou středu v čase 9.00-11.00 v Jakub klubu počítačový klub pro seniory s p. Pultrem. Začínáme 14.9.2016. Stejně začíná i německá konverzace, která bude každou středu v čase 14.00-15.00 na faře za kostelem sv. Jakuba. Relaxační cvičení pro seniorky s Irenkou Staňkovou začne až v říjnu, probíhá každý čtvrtek v Jakub klubu 17.00-18.00. Rádi přivítáme nové účastníky! Aktivity jsou zdarma.

 

Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500