Co připravujeme:

V sobotu 5. 9. 2015 se na Masarykově náměstí v Přelouči uskuteční akce „Škola k životu nestačí“ pro rodiny s dětmi, kde bude mít svoje stanoviště i služba PODPORA PRO PĚSTOUNY. Pokud budete mít zájem, budete se moci dozvědět více informací o pěstounské péči.

V sobotu 5. 9. 2015 se na Masarykově náměstí v Přelouči uskuteční akce „Škola k životu nestačí“ pro rodiny s dětmi, kde bude mít svoje stanoviště i služba PODPORA PRO PĚSTOUNY. Pokud budete mít zájem, budete se moci dozvědět více informací o pěstounské péči.  

Co je to pěstounská péče:

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, kdy dítě nemůže z různých důvodů vyrůstat ve vlastní rodině. V rámci pěstounské péče nedochází k přijetí dítěte za vlastní. Rozhodování o důležitých věcech týkajících se dítěte (např.: složitý lékařský zákrok, výběr střední školy) zůstává stále na zákonných zástupcích či soudu. Pěstoun smí rozhodovat pouze o běžných věcech. Pokud je dítě svěřeno do pěstounské péče, musí pěstouni počítat s tím, že biologičtí rodiče mají právo na styk s dítětem. Pěstounská péče je spojená s finanční podporou státu, ale také s větší spoluprací se sociálním pracovníkem.

Co pěstounům nabízíme:

Naše organizace doprovází pěstouny tím způsobem, že sociální pracovnice služby PODPORY PRO PĚSTOUNY navštěvuje pěstounské rodiny, s nimiž máme uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, a sdílí s nimi každodenní radosti a starosti související s výchovou svěřeného dítěte. Během návštěv hraje sociální pracovnice s mladšími dětmi různé hry a se staršími dětmi hovoří, o čem děti chtějí, aby s nimi navázala přátelský a důvěrný vztah. V rámci doprovázení také sociální pracovnice pěstounům poskytuje poradenství při řešení sociálních nebo psychických problémů, při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a výchovou dítěte, v oblasti vzdělávání, v oblasti zájmové činnosti, při využívání dalších sociálních služeb atd. Pěstouni, kteří s námi mají podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče, mají možnost využívat naše odlehčovací služby (tábory, výlety a akce pro děti). V případě potřeby sociální pracovnice pomáhá pěstounům a svěřenému dítěti při kontaktu s biologickou rodinou. V rámci poskytování našich služeb pomáháme pěstounům s plněním jejich povinností - povinné vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500