Duben 2018 v Jakub klubu

      V březnu jsme se věnovali tématu „Změny jsou součástí našeho života“, který se týkal vztahů, lásky a věrnosti. Připravené aktivity nám ujasnily rodinné vazby, zamýšlely jsme se nad tím, kdo patří do naší rodiny, jaké činnosti s rodinou děláme. Připravena byla i šípkovaná na toto téma. Velkou kapitolou v životě dětí je dospívání, které přináší mnoho změn. I o tom byla jedna z aktivit preventivního programu.

     V březnu jsme se věnovali tématu „Změny jsou součástí našeho života“, který se týkal vztahů, lásky a věrnosti. Připravené aktivity nám ujasnily rodinné vazby, zamýšlely jsme se nad tím, kdo patří do naší rodiny, jaké činnosti s rodinou děláme. Připravena byla i šípkovaná na toto téma. Velkou kapitolou v životě dětí je dospívání, které přináší mnoho změn. I o tom byla jedna z aktivit preventivního programu.

O jarních prázdninách jsme se tentokrát věnovali podpoře školních aktivit mnohem více, než kdy jindy o prázdninách, protože děti měly spoustu povinností, se kterými potřebovaly pomoci. Během jarních prázdnin naše organizace uspořádala pro děti celodenní výlet do Flyzone parku v Hradci Králové. Děti si užily zábavné atrakce v podobě různých trampolín, zdolávaly horolezeckou stěnu, překonávaly překážkovou dráhu, „koupaly“ se v bazénku s balonky, zahrály si kulečník a skákaly salta na velké trampolíně. Výlet se jim moc líbil, odcházely vyčerpané a spokojené. Již nyní se těší, kam vyrazíme příště. J

V březnu jsme se věnovali velikonočnímu tvoření, pracovali jsme na jarní výzdobě klubu. Společně jsme hovořili o velikonočních tradicích. Pokračuje náš projekt - DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM a na Velikonoční neděli děti připravují perníčky na prodej za dobrovolný příspěvek. Výtěžek poputuje na podporu vzdělávání velmi chudých dětí na Filipínách v rámci projektů Papežského misijního díla dětí.

V dubnu máme téma zaměřené na ochranu životní prostředí. Jelikož v klubu dbáme na třídění odpadu, chceme také, aby i naše příroda byla pěkná a čistá. Společně s přeloučskými skauty se tedy zapojíme do akce DEN ZEMĚ a v sobotu 28. 4. budeme společně uklízet Slavíkovi ostrovy.  

 

                                                                                                           Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500