Duben 2019 v Jakub klubu

V březnu jsme se věnovali tématu „Budeme kamarádi“, který se týkal vztahů mezi kamarády. Připravenými aktivitami jsme se zaměřili na to, jak by se k sobě měli kamarádi chovat. Jaké vlastnosti jsou v kamarádství důležité, čeho si na druhých vážíme. Jedna z aktivit byla o vzájemné spolupráci.

V březnu jsme se věnovali i jarnímu tvoření. Vznikly opravdu krásné výrobky, jako veselé berušky, sluníčka, ptáčkové, krásné skládané kytky z papíru a mnoho dalších. Všechny výrobky nám zdobí klub. A pozor! V březnu nastala pro nás velmi příjemná změna a to návrat do našeho starého klubu. Na návrat, který proběhl v pondělí 25. 3. 2019, jsme se všichni moc těšili a netrpělivě jsme odpočítávali poslední dny.

O velikonočních prázdninách čeká děti výlet. Věříme, že si ho užijí a odvezou si spoustu zážitků, o kterých budou doma vyprávět. V dubnu proběhne společně s dobrovolníky velikonoční tvoření, které bude jistě pestré a zábavné. Nezapomeneme na velikonoční tradice. A opět začneme s vařením jednoduchých jídel a dezertů v klubu. Budeme chodit nakupovat suroviny, dělat si rozpočty a tím se děti budou učit finanční gramotnosti, pracovním návykům a dovednostem. Bude probíhat i společné stolování. Vaření patří mezi oblíbené činnosti dětí. 

Duben budeme opět věnovat pozornost životnímu prostředí, o které je nutné se starat.  Znečištěné prostředí je velmi často důsledkem špatného lidského chování. Znečištění je mnohokrát na úkor potřeb lidí, proto musíme myslet na to, jak přírodě pomáhat, aby byla co nejčistší a alespoň minimalizovat dopady. Přestože se mnozí domnívají, že pohození papírku na ulici nemá velký vliv na poškozování okolí, než třeba výfukové plyny z aut.  Je to omyl a třídění odpadu je jednou z věcí, na kterou v našem klubu dbáme.

Nadále se budeme věnovat běžným aktivitám v našem klubu, zlepšovat svoje dovednosti a učit se novým věcem. Dle ohlasů se děti hodně těší na tělocvičnu, kterou budou moci využívat. Pohybové aktivity jsou zábavné a mají pozitivní vliv na zdraví.

„Jsme zase doma.“ 

 

  Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500