Květen 2017 v Jakub klubu

Jakub klub měl narozeniny, my máme přání jediný…. Ano, Jakub klub v dubnu oslavil 15. narozeniny, je to až k neuvěření, ale už opravdu 15 let je tu pro děti, které se potýkají s nepříznivou životní situací. Po celou tuto dobu pomáháme dětem tyto situace překonávat, poskytujeme jim odbornou pomoc a podporu, podáváme potřebné informace a snažíme se jim zajišťovat podmínky pro přiměřené vzdělávání. Jelikož je naše služba potřebná, tak přejeme klubu, aby tu byl pro děti mnoho dalších  let, aby k nám chodily děti rády a naše činnost jim pomohla jejich situace vyřešit. Během oslav nechyběl dort, který si děti ozdobily, občerstvení v podobě jednohubek a také zábava. Zahráli jsme si hry, tvořili z hravých kukuřiček či modelovali z balonků. Na zdraví jsme si společně připili dětským šampaňským.

Jakub klub měl narozeniny, my máme přání jediný…. Ano, Jakub klub v dubnu oslavil 15. narozeniny, je to až k neuvěření, ale už opravdu 15 let je tu pro děti, které se potýkají s nepříznivou životní situací. Po celou tuto dobu pomáháme dětem tyto situace překonávat, poskytujeme jim odbornou pomoc a podporu, podáváme potřebné informace a snažíme se jim zajišťovat podmínky pro přiměřené vzdělávání. Jelikož je naše služba potřebná, tak přejeme klubu, aby tu byl pro děti mnoho dalších  let, aby k nám chodily děti rády a naše činnost jim pomohla jejich situace vyřešit. Během oslav nechyběl dort, který si děti ozdobily, občerstvení v podobě jednohubek a také zábava. Zahráli jsme si hry, tvořili z hravých kukuřiček či modelovali z balonků. Na zdraví jsme si společně připili dětským šampaňským.

V dubnu k nám zavítaly orientální tanečnice, které předvedly hodinové vystoupení. Předvedené umění bylo opravdu krásné a obdivuhodné byly i jejich nádherně zdobené kostýmy. Děti tak mohly vidět, čemu se během svého volného času mohou také věnovat.

V klubu jsme tvořili velikonoční výzdobu do oken a do klubu. Nejen my děti v klubu učíme nové věci, ale i my se učíme od dětí. Děti nás naučily skládané tulipány z papíru, které ve váze vypadají moc hezky. Je evidentní, že děti jsou šikovné a je nutné jejich talent rozvíjet. Naši dobrovolníci přišli s nápadem připravit pro děti každý měsíc jeden workshop. V dubnu jsme tak s dětmi tvořili mýdla.

V průběhu měsíce jsme se dále zaměřili na správné třídění odpadu. Aktivitu „Umíš třídit odpad“ jsme připravili ve formě soutěže, aby byla pro děti zajímavá a zábavná. U scének, jak se správně chováme k životnímu prostředí, jsme se také pobavili. Musíme pochválit děti, že třídí odpad v klubu, když si nejsou jisti, kam který patří, tak se zeptají. Vždy po naplnění našich boxů je vynášejí do kontejneru.

Již třikrát jsme se zapojili do projektu Děti pomáhají dětem. Vyráběli jsme vánoční šišky a kulíšky, zdobili jsme perníčky. Získané finanční prostředky jsme zaslali dětem z chudé Indie a Sýrie. Z příspěvků od dárců se nám podařilo vybrat celkem 3220,-Kč (1460,- a 500,- pro Indii, 1260,- pro Sýrii).

V květnu budou aktivity zaměřené na téma skauting. Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: hrát fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí a mít vztah k přírodě. Při aktivitách mohou dětí využít svou zručnost a šikovnost. V květnu nás navštíví humanitární pracovnice paní Markéta Kutilová, která přijde dětem vyprávět o životě dětí v Sýrii, a předáme jí dar 1260 Kč, které jsme získali za perníčky v březnu.

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500