Květen 2019 v Jakub klubu

Duben v Jakub klubu byl ve znamení Velikonoc. S dětmi jsme zdobily vyfukovaná vajíčka pomocí laku a také foukacích fix. Z vlny a papíru jsme vyráběli kuřátka a zajíčky. Společně jsme hovořili o tradicích spojených s jarními svátky. Děti si v klubu udělali tradiční vajíčkovou pomazánku, která jim moc chutnala.

Na Zelený čtvrtek jsme s dětmi vyrazily na výlet do hřebčína v Kladrubech nad Labem. Tam jsme si vyslechly zajímavé povídání o kladrubských koních, prohlédli si stáje. Zážitkem pro děti bylo vidět koně z blízka a vyšly také na rozhlednu do výšky 17 m, kde jsme měli celé Kladruby jako na dlani. Prohlédli jsme si i malá hříbátka na pastvinách. Dále jsme zavítali do jedné z nejstarších barokních roubenek v kraji – lesovny. V ní je umístěný simulátor jízdy v kočáře. Děti dostaly na oči brýle pro virtuální realitu a vydaly se na projížďku krajinou Kladrubského Polabí. Pro děti skvělá zábava. Výlet jsme zakončili sladkou odměnou.

Téma preventivního programu byl zaměřený na životní prostředí. Aktivity jsme zaměřili na správné třídění odpadu a na proces, jak třídění probíhá. Na toto téma si děti zahrály hru, kdy jejich úkolem bylo najít po klubu kartičky s odpadky a poté je musely „vhodit“ do správné popelnice.

V dubnu vrcholily přípravy na otevření nového klubu. Slavnostní otevření proběhlo 29. dubna a samotná činnost bude zahájena 2. května. Mládež ve věku 15 – 18 let pak bude mít tři dny v týdnu možnost trávit čas v tomto zařízení a učit se různým dovednostem, rozvíjet své silné stránky. Mládež má tak možnost smysluplně trávit volný čas, řešit svou nepříznivou sociální situaci a připravovat se na budoucí život. Osobním přístupem a motivací jim pomáháme nalézt smysl života. Jakub klub 18 je tu! J

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500