Naše nová pergola

„Pergola s jevištěm v zahradě“ pro děti  Jakub klub

Na jaře  roku 2016 jsme zahájili přípravu projektu „PERGOLA S JEVIŠTĚM V ZAHRADĚ“. S projektem jsme se přihlásili do Burzy filantropie, kterou každoročně organizuje Pardubický kraj spolu s Koalicí pro neziskový sektor. V rámci Burzy filantropie jsme získali právě od Vaší společnosti Sev.en EC a.s. částku 20 000 Kč! Během roku 2016 jsme již nebyli úspěšní v získávání dalších finančních prostředků. Až na jaře 2017 jsme dostali přes nadaci NROS od firmy Innogy Energie dalších 50 000 Kč. Žádost pro nás podala pracovnice firmy Innogy Energie a naše aktivní dobrovolnice Ing. Petra Tichánková. Díky všem zainteresovaným jsme dokázali projekt úspěšně realizovat! Moc děkujeme a vážíme si podpory, kterou jsme získali. 

 

Dne 20.9.2017 byla pergola slavnostně zpřístupněná dětem a mohou jí začít využívat. Na slavnosti byli přítomní zástupci donátorů a děti z Jakub klubu připravily pohoštění. Děkujeme za účast krajskému radnímu pro sociální péči a neziskový sektor Ing. Pavlu Šotolovi, místostarostovi Ing. Ivanovi Moravcovi, zástupcům firmy innogy Energie a Sev.En EC, a.s. Slavnost zahájily i ukončily krásným vystoupením tanečnice Terka, Kája a Týna. Taky děkujeme.

IMG_4991IMG_4999IMG_5037

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500