Novinky v Jakub klubu

Hledáme sociálního pracovníka/sociální pracovnici na úvazek 0,8 pro nově rozšířenou cílovou skupinu 15-18 let. Více informací na našem webu nebo na tel. 731 402 371. Přihlášky do výběrového řízení je možné podávat do 10. 4. 2019, nástup možný 2. 5. 2019.

Slavnostní předání zrekonstruovaných prostor dle projektu „JAKUB KLUB 18“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006942) proběhne v pondělí 29. 4. 2019 od 15.30 za účasti krajského radního pro sociální oblast Ing. Pavla Šotoly a dalších významných hostů. Program si připravily děti z Jakub klubu, které doplní taneční vystoupení orientálních tanečnic z Pardubic.  

Rekonstrukce prostor je financována z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 3. výzvy MAS Železnohorský region, z. s. Kvalita a dostupnost sociálních služeb.

 

Od čtvrtka 2. 5. 2019 zahájíme v těchto prostorách provoz NZDM Jakub klubu pro věkovou skupinu 15-18 let. Provoz rozšířené cílové skupiny projekt „NZDM JAKUB KLUB 18“ (reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009788) je financovaný z operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy MAS Železnohorský region, z. s. MAS ŽR: OPZ – Sociální služby – II. 

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka

EU

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500