Podpora pro pěstouny rok 2017

Rok 2017 se nám blíží ke svému konci, a proto je čas se za ním ohlédnout. Tento rok hodnotíme za úspěšný. V květnu jsme absolvovali inspekci poskytování sociálně-právní ochrany, která dobře dopadla a byla pro nás velkým přínosem a novým impulzem.

V průběhu roku jsme navázali spolupráci s řadou nových náhradních rodin, mezi nimiž je i pěstounka na přechodnou dobu. Velice si vážíme těchto rodin, jež do nás vkládají důvěru, kterou se budeme snažit nezklamat. I v následujících letech budeme náhradním rodičům oporou, aby zdárně zvládli vychovat svěřené děti až do dospělosti.

Na tomto místě je ještě třeba poděkovat za výbornou spolupráci pracovnicím Městskéhoúřadu v Přelouči – oddělenísociálně právní ochrany dětí a pracovnicím Městskéhoúřadu v Čáslavi – OSPOD. Nově jsme navázali spolupráci s Městským úřadem v Kutné Hoře – OSPOD. Zde se těšíme na spolupráci v dalších letech. 

Pokud budete mít zájem se blíže informovat o této službě, můžete nás kontaktovat na tel.: 731402371 nebo emailem: charita.prelouc@gmail.com. Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně štěstí do Nového roku.

Mgr. Pavlína Křepská, sociální pracovnice

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500