PODPORA RODINY, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, projekt Rozvoj SAS

Od 1.1. 2018 je naše služba zařazená do individuálního projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji, který je spolufinancovaný z prostředků ESF – Operačního programu zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Pardubického kraje. Poskytovatelem dotace je Pardubická kraj. Tento projekt se realizuje do konce roku 2019.

I když pro nás účast v tomto projektu znamená nárůst administrativy, např. vedení monitorovacích listů podpořených osob, sepisování pravidelných monitorovacích zpráv, máme z této možnosti velkou radost. Znamená pro nás jistotu financování služeb na dva roky. Takovou výhodu jsme v sedmileté historii služby ještě neměli. Standardní dobafinančního zajištění služeb je pouze jeden rok.Politici nám sice opakovaně slibovali financování až na tři roky, ale vždy zůstalo jen u „slibem nezarmoutíš“.

     Těšíme se na všechny rodiny, se kterými budeme v projektu spolupracovat. Nabízíme jim pozitivní pracovní přístup, kterým vnášíme lásku do těžkých životních situací.

                                                                                                                                 Rita Levinská, vedoucí služby

Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500