Prázdniny 2018 v Jakub klubu

V květnu a červnu jsme se věnovali preventivnímu programu, který byl zaměřený na bezpečnost o prázdninách. Protože děti jsou vystavovány mnoha nebezpečným situacím, je důležité, aby věděly, jak se chovat a také jak reagovat v některých nepředvídaných situacích. Věříme, že jim informace budou užitečné a prázdniny si budou užívat s opatrností.   

V květnu a červnu jsme se věnovali preventivnímu programu, který byl zaměřený na bezpečnost o prázdninách. Protože děti jsou vystavovány mnoha nebezpečným situacím, je důležité, aby věděly, jak se chovat a také jak reagovat v některých nepředvídaných situacích. Věříme, že jim informace budou užitečné a prázdniny si budou užívat s opatrností.   

A máme tu prázdniny!!! Čas, na který se všechny děti nejvíce těší. Nebudou muset brzy vstávat do školy, nebudou muset psát domácí úkoly, nečekají je písemné práce. Samozřejmě i my v klubu se budeme věnovat hlavně zábavě a odpočinku. Rádi bychom, aby děti během prázdnin měly možnost poznat spoustu nových věcí a načerpaly nové zážitky se svými kamarády. Naplánovány máme tři výlety. Jedním z nich bude výlet do Papilonia v Praze. Dále pak výlet do zábavního parku Mirakulum. A poslední plánovaný výlet bude do Bioparku Štít.

Pokud nám bude přát počasí, vydáme se k rybníkům v okolí, abychom se vykoupali. Samozřejmě nebudou chybět oblíbené aktivity, jako Člověče, nezlob se, karty, fotbálek, basketbal, líný tenis a také počítač. Během prázdnin se budeme věnovat i tvoření a na přání i rozvoji individuálních dovedností. Budeme vyrábět drobné výrobky (např. mýdla, náušnice). S prací dětí pak seznámíme veřejnost 8. září 2018 v rámci akce Den Aktivní Přelouče.

Během letních prázdnin se bude intenzivně pracovat na novém dřevěném plotu na zahradě, výstavbu kterého finančně podpořila společnost Sev.en EC, a.s., Elektrárna Chvaletice. Děkujeme!

Během prázdnin jsme v klubu pro děti každé pondělí – čtvrtek v čase 11:00 - 15:00.
Od 30.7. - 2.8.2018 bude klub zavřený, protože bude probíhat sanitární týden – budeme malovat!

       Mgr. Mirka Škávová, vedoucí služby

Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500