První pracovnice Krajského úřadu jako dobrovolnice

Během dubna přijela první pracovnice Krajského úřadu v Pardubicích jako dobrovolnice do Domova u fontány v rámci tzv. „firemního dobrovolnictví“. Jedná se o možnost zaměstnanců strávit jeden den během roku jako dobrovolník v některém Dobrovolnickém centrum a to od 1. 1. 2019. Měli jsme tu čest, že první pracovnice si vybrala právě naše DC a práci v DUF. Po 8 hodinách dobrovolnické práci u obyvatel domova odcházela velmi spokojená, kladně hodnotila nejen péči ale i moderní a příjemné prostředí v zařízení. Věříme, že její zkušenost bude motivací pro další zájemce.

Pro naše nové dobrovolníky připravujeme Kurz komunikace a základů psychologie, který proběhne v sobotu 11. 5. 2019 v Jakub klubu. Zveme další zájemce o dobrovolnickou činnost. Kurz je zdarma, díky finanční podpoře Pardubického kraje a Ministerstva vnitra. V případě zájmu se ozvěte na tel. č. 731 402 371.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500