Rekordní částka naši Tříkrálové sbírky 2015

Koledníci Tříkrálové sbírky navštěvovali domácnosti od soboty 3. ledna do čtvrtku 8. ledna 2015. V pátek 9.1. se sešli zástupci Charity Přelouč a finančního odboru Městského úřadu v Přelouči, aby sečetli obsah všech 97 zapečetěných pokladniček. Výsledek sbírky všechny příjemně překvapil, protože historicky poprvé překročil hranici 150 tisíc, konkrétně o 623 Kč. Výtěžek je tak o 2% vyšší jako loni.

Děkujeme všem, kdo se do organizování sbírky zapojili. ZŠ na Masarykově náměstí uvolnila na základě souhlasu rodičů 44 koledníků, ZŠ na Smetanově ulici 42 koledníků, z Gymnázia nám jako vedoucí skupinek pomohlo 10 studentů, ZŠ v Lipolticích vyslala 2 skupinky koledníků, ZŠ ve Zdechovicích 2 skupinky, ZŠ v Řečanech měla 21 koledníků, ZŠ ve Břehách 5 skupinek a ZŠ Živanice vyslala také 5 skupinek koledníků. Jako první vyšli koledníci ZŠ Semín a to již v sobotu 3. ledna a koledovalo celkem 5 skupinek. Vedoucí dělali rodiče dětí, za což jim patří velký dík, že své sobotní dopoledne věnovali této akci. Do koledování se zapojily i děti z Jakub klubu. Celkem se na sbírce podílelo 234 dětí, některé i opakovaně, a koledování je bavilo.

Děkujeme koledníkům, vedoucím skupinek, rodičům i ředitelkám a ředitelům škol! Děkuji paní Vášové z Turkovic, která zde sbírku sama zorganizovala a výtěžek u nich byl opět vyšší jako loni. Stejně tak patří velký dík i panu Vachkovi z Klenovky, který v obci sbírku sám zorganizoval. V Litošicích to byla paní Soňa Cestrová, které také moc děkujeme. V Semíně byla sbírka pod zkušeným vedením paní Mgr. Smolíkové, která jako vedoucí skupinek získala rodiče dětí! Pan ředitel zdechovické ZŠ Mgr. Mazal každoročně doprovází koledníky osobně a tradičně koledují v den slavnosti Tří králů 6. ledna odpoledne po vyučování. Děkujeme, že děti pokaždé dokáže nadchnoutJ

Děkujeme za příjemnou spolupráci starostům a pracovníkům obecních úřadů, kteří nám hodně pomohli s propagací akce a občany informovali o termínu konání sbírky. Děkuji našim dobrovolníkům, kteří pomohli, jako vedoucí skupinek a všem svým kolegyním, které zajistily odvoz skupinek do jednotlivých obcí. Celkem koledníci navštívili 40 obcí.

Velký dík patří Vám všem, kdo jste přispěli do pokladniček koledníkům a podpořili tím charitní práci.

Přeji Vám, aby Vás požehnání Třech králů +K+M+B provázelo celý rok 2015.

Zdenka Kumstýřová, ředitelka Charity Přelouč a koordinátorka sbírky
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500