Služba podpora rodiny - Jak oslavíme Velikonoce?

Služba podpora rodiny - Jak oslavíme Velikonoce?

Tradičně! Už po páté se s rodinami sejdeme na Zelený čtvrtek, děti mají prázdniny, využijeme toho a začneme už dopoledne. V Jakub klubu budeme mít prostor, protože děti, které Jakub navštěvují jedou na výlet. S rodinami si vyrobíme něco jarního pro radost a na zahradě budeme hledat ukrytá Velikonoční překvapení. Občerstvení na setkání pořídíme z prostředků Tříkrálové sbírky – DĚKUJEME.     

     Na závěr se půjdeme podívat na farní zahradu na ovečky a jehňátka. A jestli nám počasí dovolí, zapálíme malý Velikonoční oheň, abychom v něm spálili všechno, co nás tíží. Ať už to jsou naše staré konflikty, zranění, předsudky, přehrabování se ve starých záležitostech, nebo vazby na lidi, které nejsou v pořádku. My křesťané víme, že „Vítězství je vždy jisté. Ráno o Velikonocích láska zvítězila nad nenávistí, přátelství nad zradou, život nad smrtí.“

                                                                                            Rita Levinská, vedoucí služby Podpora rodiny

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500