Společný projekt

SPOLEČNÝ PROJEKT DOMOVA U FONTÁNY, GYMNÁZIA A SOŠ PŘELOUČ, ZÁKLADNÍ ŠKOLY MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A DOBROVOLNICKÉHO CENTRA PŘELOUČ

 

 

   Při příležitosti 55. výročí Domova u fontány (DUF)  jsme se výše uvedené instituce domluvili na společném projektu s názvem NÁŠ PŘÍBĚH. Ten vystihuje cíl, na kterém jsme se shodli, a to je propojení žáků, studentů a seniorů v naší komunitě.
   V březnu proběhne prezentace projektu studentům Gymnázia a SOŠ s nabídkou aktivní účasti. Skupinky studentů budou moci v dubnu tvořit tzv. Knihu života vybraným seniorům DUF, nebo připravit rozhovor v rámci akce“Křeslo pro hosta“. V květnu si žáci vybrané třídy 1. stupně ZŠ MN Přelouč přijdou s obyvateli DUF zazpívat a žáci 9. třídy v rámci tělocviku zahrát na zahradu petang. V červnu projekt vyvrcholí na slavnosti 55. výročí založení Domova u fontány dne 20. 6. 2019, kde budou všichni účastníci projektu odměněni.   

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC

a PhDr. Danka Fomiczewová, MBA, ředitelka DUF

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500