Svatomartinské setkání a ocenění dobrovolníků

Svatomartinské setkání a ocenění dobrovolníků

Každá služba naší organizace má nově svého patrona. Pro DC jsme vybrali sv. Martina. Z toho důvodu organizujeme ve čtvrtek 15.11.2018 od 15.30 v prostorách Domova u fontány Svatomartinské setkání dobrovolníků a jejich ocenění. Naši dobrovolníci docházejí k seniorům v Domově u fontány, kde jim předčítají, povídají si, nebo jdou na procházku do zahrady. Pokud dobrovolníkům vyhovuje více práce s dětmi, mohou docházet do Jakub klubu. Činnost dobrovolníka je zpravidla jedna hodina týdně, nebo podle jeho aktuálních možností. V letošním roce se náš tým rozrostl o 5 nových dobrovolníků ve věku 21 – 78 let.

Teď nabízíme možnost zapojit se i jednorázově a to na adventní tvoření v Jakub klubu v termínu 3.-5.12.2018. Nabídku aktivit ještě upřesníme. Výrobky si děti odnesou jako vánoční dárky pro své blízké. Srdečně zveme všechny, kdo mají k dispozici v adventní době dvě hodiny času pro druhé J

A ještě jedna novinka v oblasti dobrovolnictví. Existuje již firemní dobrovolnictví, kdy firma vyšle několik svých zaměstnanců na jeden den v roce do neziskové organizace, kde pomáhají podle domluvy. Toto je častá praxe hlavně nadnárodních firem. Teď přišel s novinkou Krajský úřad Pardubického kraje a od 1.11.2018 zavádí dobrovolnictví do svých vnitřních předpisů. Zaměstnanci budou mít možnost vykonávat během roku 8 hodin dobrovolnické činnosti ve vybraném dobrovolnickém centru. Skvělý příklad, jak dále šířit myšlenku dobrovolnictví a jak prakticky naplňovat princip společenské odpovědnosti.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500