Tříkrálová sbírka 2015

Je to již patnáctiletá tradice, kdy v ulicích Přelouče potkáváte koledníky Tříkrálové sbírky. Přípravy na další ročník vrcholí a jsme moc vděční ředitelům a ředitelkám základních škol v našem regionu za jejich aktivní spolupráci. Bez jejich zapojení bychom nemohli navštívit všech 40 obcí jako v minulých letech.

V lednu 2015 bude sbírka probíhat od neděle 4. do čtvrtku 8. ledna. V neděli 11. ledna bude slavnostně zakončena tradičním benefičním koncertem žáků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba od 15 hodin.

Pro připomenutí, výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 byl 147 400 Kč. Naší organizaci se vrátilo 65 % částky, tj. 95 810 Kč. Z těchto prostředků platíme pronájem prostor charitního šatníku. V našich pečovatelských a aktivizačních službách pro seniory jsme z výtěžku uhradili část provozních nákladů, jelikož dotace náklady nepokryjí. Pro Jakub klub jsme nakoupili nové vybavení, které děti uvidí až u vánočního stromečkuJ Pro dobrovolníky jsme z těchto finančních prostředků uhradili jejich vzdělávání, občerstvení při setkání, poukázky jako odměnu za dobrovolnickou činnost a odbornou literaturu. Všechny Charity Královéhradecké diecéze věnují 5% výtěžku na konkrétní záměr v rámci projektu Adopce na dálku v Indii. Loni jsme společně zakoupili školní autobus, letos to bylo na kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nevzdělanou mládež a večerní dětské vzdělávání v oblasti Bangalore a mzdu pro řidiče školního autobusu.

Koledníky Charity lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským úřadem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Záměr využití Tříkrálové sbírky 2015 je podpora Dobrovolnického centra, částečně podpora tábora dětí Jakub klubu a doplnění potřebného vybavení klubu, zajištění prostor pro charitní šatník a příprava projektu na novou chráněnou dílnu pro lidi se zdravotním a duševním postižením.

Srdečně jste všichni zváni na Tříkrálový benefiční koncert žáků ZUŠ Přelouč v neděli 11. 1. 2014 od 15 hodin do kostela sv. Jakuba. Do té doby nás čeká ještě advent a Vánoce, tak vám přeji klidné prožití adventu, radostné vánoční svátky a rok 2014 prožitý v lásce.

Zdenka Kumstýřová + Kašpar, Melichar a Baltazar

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500