Tříkrálová sbírka 2018

V prvních lednových dnech proběhne v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Naše domácnosti navštíví opět tři králové s přáním štěstí, zdraví a pokoje, a všem občanům dají také možnost prostřednictvím organizací Charit v celé ČR přispět potřebným. V našem regionu potkáte koledníky ve dnech 4. – 7. ledna 2018.   

Kde přesně koledujeme a ve který den, je uveřejněné na webových stránkách našich i na stránkách jednotlivých obcí a na vývěskách.

V loňské sbírce za rok 2017 vybralo v našem regionu celkem 111 skupinek koledníků rekordních 227 282 Kč. 65 % z výtěžku zůstává u nás v Charitě Přelouč a tato částka byla použita v souladu se záměry na:

  • Půjčovna kompenzačních pomůcek – nákup 2 nových vozíků
  • Služba Podpora rodiny – potravinová pomoc pro rodiny v tíživé situaci, provoz charitního šatníku, spolufinancování akcí pro rodiny
  • Jakub klub – doplnění vybavení klubovny, nákup potravin na vaření s dětmi, projekt na rekonstrukci prostor a rozšíření kapacity
  • Dobrovolnické centrum – spolufinancování nákladů aktivit vykonávaných dobrovolníky u seniorů nebo s dětmi v Jakub klubu

Dalších 35% výtěžku se pravidelně dělí pro zahraniční humanitární a rozvojové projekty Charity Česká republika 15% (např. pomoc pro Nepál, Sýrii, Ukrajinu, Haiti apod.), Diecézní charita Hradec Králové 15% (např. Indie), 5% je režie sbírky.

Záměr pro rok 2018 je podobný – opět úhrada nákladů charitního šatníku, nákup potravin, dofinancování aktivit s rodinami, obnova vybavení pro jednotlivé služby, dokoupení kompenzačních pomůcek podle aktuální potřeby, spolufinancování rekonstrukce prostor Jakub klubu a příspěvek do fondu pro mimořádné události v našem regionu. Letos začneme intenzivně s přípravou projektu nové služby, která v našem regionu chybí a to sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením a s kapacitou 10 osob.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají v jednotlivých obcích, jenom s jejich pomocí dokážeme zorganizovat sbírku v 50 obcích našeho regionu. Dále pak děkujeme žákům a studentům, kteří se na koledování přihlásili a také vedení jednotlivých ZŠ a gymnázia za spolupráci při organizaci a zajištění celé akce. Pro koledníky máme připravenou odměnu formou filmového představení v přeloučském kině a to animovaný film Zootropolis – město zvířat v sobotu 13.1.2018 od 15.00. Každý koledník dostane vstupenku. Celkem se bude na sbírce podílet 103 skupinek tj. přibližně 300 dětí!

Závěrem Tříkrálové sbírky bude již tradičně Tříkrálový benefiční koncert žáků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba, a to v neděli 14. ledna 2016 od 15. hodin, na který jste srdečně zváni.

Děkujeme všem, kdo činnost Charity podporujete, ať vás po celý rok 2018 provází Boží požehnání, zdraví a pokoj.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka sbírky

+ Kašpar + Melichar + Baltazar 2018

Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500