ZAHÁJENÍ PROVOZU „NZDM JAKUB KLUB 18“

Od 2.5.2019 zahajujeme rozšířený provoz Jakub klubu pro mládež ve věku 15 – 18 let. V nové klubovně jsme vytvořili příjemné prostředí díky dotaci z fondů EU. Služba bude zajišťovat podporu mladým, kteří budou po skončení základní školní docházky potřebovat pomoc při kontaktu s institucemi, se zvládnutím dalšího vzdělávání, hledáním pracovního uplatnění apod. Kapacita je 5 osob.

Provozní doba je pondělí 14-17, středa 8-10, 14-17 a čtvrtek 14-17. Služba je poskytována zdarma. Po dobu 3 let je provoz služby financován z operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy MAS Železnohorský region, z.s. MAS ŽR OPZ – Sociální služby – II. reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/19_047/0009788. Děkujeme!

foto DC 2foto Jk ananas 3foto JK ananas

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500