Zahájení Tříkrálové sbírky 2015 na Přeloučsku

Zahájení Tříkrálové sbírky 2015 na Přeloučsku

V sobotu 3. ledna 2015 opět začala Tříkrálová sbírka Charity. V sobotu se koleduje v Semíně, v neděli ve Strašově, Valech, Turkovicích, Klenovce a Litošicích. V Lipolticích budou koledníci chodit v pondělí dopoledne, zapojily se děti z místní základní školy, v Přelouči budou koledníci v ulicích od pondělí do středy, ve Zdechovicích v úterý, kde je sbírka pokaždé v režii místní základní školy a za to děkujeme, dále v Řečanech, Chvaleticích a Cholticích budou koledníci ve čtvrtek.

Celkem na Přeloučsku navštíví koledníci Charity Přelouč 40 obcí. Celkem se přihlásilo na koledování 190 dětí a vytvoří spolu 97 skupinek třech králů. Hodně dětí chce koledovat vícekrát, co nás těší. Děkujeme vedení přeloučským základním školám na Masarykově náměstí i na Smetanově ulici, ZŠ Choltice, ZŠ Řečany nad Labem, ZŠ Zdechovice, ZŠ Břehy a ZŠ Živanice, ZŠ Semín.

Jako každoročně se vrátí zpátky 65% výtěžku. Z těchto finančních prostředků financujeme provoz charitního šatníku, pomoc rodinám v nouzi, nákup potravin na vaření s dětmi v Jakub klubu, podpora dobrovolnického centra a příprava nového projektu pro novou službu pro lidi s tělesným a duševním postižením . Částka 5% z celé diecéze směřuje na rozvoj projektů v Indii, loni se koupil školní autobus. V roce 2014 jsme z prostředku sbírky částečně dofinancovali náklady na pečovatelskou službu, kterou jsme právě z finančních důvodů museli ukončit.

Děkujeme všem, kdo přispějete do pokladniček koledníků, kteří Vás navštíví u Vás doma.

Na závěr Tříkrálové sbírky organizujeme v spolupráci se ZUŠ Přelouč Tradiční benefiční koncert žáků ZUŠ a to příští neděli  11. 1. 2015 od 15 hodin v kostele sv. Jakuba.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500