CHARITNÍ ŠATNÍK PROVOZUJEME BEZ FINANČNÍCH DOTACÍ

Otevřeno je každé pondělí od 13 do 15 hodin, v případě naléhavé nouze po dohodě s pracovnicemi služby Podpora rodiny.

Šatník zásobujeme z darů fyzických i právnických osob, provoz zajišťuje jedna dobrovolnice.

Věci ze šatníku si odnesete zdarma, nebo přispějte dobrovolným příspěvkem na pronájem prostor šatníku.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500