Charita Česká republika

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií. Její hlavní činností je pomoc potřebným na území Česka, stále častěji se ale věnuje také zahraničním projektům.

Více na

www.charita.cz - hlavní web Charity ČR
www.caritasczech.org - zahraniční projekty
www.tirkralovasbirka.cz - Tříkrálová sbírka (největší sbírka Charity ČR)

Právní postavení:

Charita Česká republika sdružuje 8 diecézních a 348 oblastních, městských a farních Charit. Organizačně je rozdělena do osmi diecézí:Mapa diecézí

Dále je součástní Charity ČR ještě Česká katolická charita - domovy duchovních a řeholnic a Řeckokatolická charita.

Z hlediska zákona je Charita ČR církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb.

Zobrazit články z rubriky:

PŘIHLÁŠENÍ – PROHLÍDKA PROTIDROGOVÉHO VLAKU

PŘIHLÁŠENÍ – PROHLÍDKA PROTIDROGOVÉHO VLAKU

                                                                      

Pro přihlášení kikněte na odkaz a tam uveďte své jméno a vyberte si čas prohlídky.

Maximální počet účastníků v jedné skupině je 15 osob.

www.prelouc.charita.cz/protidrogovyvlak

 

Svatomartinské setkání a ocenění dobrovolníků

Svatomartinské setkání a ocenění dobrovolníků

Každá služba naší organizace má nově svého patrona. Pro DC jsme vybrali sv. Martina. Z toho důvodu organizujeme ve čtvrtek 15.11.2018 od 15.30 v prostorách Domova u fontány Svatomartinské setkání dobrovolníků a jejich ocenění. Naši dobrovolníci docházejí k seniorům v Domově u fontány, kde jim předčítají, povídají si, nebo jdou na procházku do zahrady. Pokud dobrovolníkům vyhovuje více práce s dětmi, mohou docházet do Jakub klubu. Činnost dobrovolníka je zpravidla jedna hodina týdně, nebo podle jeho aktuálních možností. V letošním roce se náš tým rozrostl o 5 nových dobrovolníků ve věku 21 – 78 let.

Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

Od začátku září až do poloviny října probíhala v Tescu Přelouč místní potravinová sbírka. Upřímně děkujeme všem dárcům a také pracovníkům Tesca, kteří nám umožnili sbírku konat. Darované potraviny poslouží především rodinám s dětmi a lidem bez přístřeší.

Listopad 2018 v Jakub klubu

Listopad 2018 v Jakub klubu

V říjnu v našem klubu nastala velká změna. Rozběhla se plánovaná rekonstrukce části budovy Orlovny, kde bude v příštím roce otevřen klub pro děti ve věku 15-18let. Pro nás z toho vyplynulo velké stěhování do jiných prostor, změna jiného prostředí pro pracovníky i děti, a proto byl říjen pro nás velmi náročný, ale bojujeme.   Přesto všechno jsme si náš klub udělali útulný a během října ho vylepšovali.

Změna termínu protidrogoveho vlaku u nás

Protidrogový vlak bude v Přelouči přistavěn v úterý 20.11.2018, ne ve čtvrtek, jak jsme původně informovali. Důvodem jsou výluky ČD na trase vlaku.

Protidrogový vlak- revolution train v Přelouči 22.11.2018

Letos v dubnu jsme podali spolu s vedoucí Jakub klubu Mgr. Škávovou iniciativu pro zastupitele Města Přelouče, aby finančně podpořili možnost pozvat PROTIDROGOVÝ VLAK k nám do Přelouče. Je to hodně zajímavý projekt v oblasti protidrogové prevence, který slaví velké úspěchy v ČR i v zahraničí. Jedná se o zvláštně vybavenou vlakovou soupravu, která nabízí pro návštěvníky interaktivní 90 minutový program. V Přelouči bude vlak přistavěn ve čtvrtek 22. 11. 2018 na přeloučském nádraží.

Během jednoho dne může vlak navštívit asi 500 osob. Prohlídky se konají po skupinách max. 17 osob a vždy po 20 minutách může vstoupit další skupina. Přeloučské ZŠ kapacitu téměř zaplnily a to celkovým počtem žáků 368, další místa jsme nabídli ZŠ v Řečanech, která vyšle 77 žáků. Prohlídky všech těchto žáků začnou již v 7.20 a potrvají až do 16.30. Od 16.30 bude vstup zdarma pro veřejnost. Je možné si zarezervovat místo na prohlídky v časech 16.30-18.00, 16.50-18.20 a 17.00-18.30 vždy max. 15 osob. Pokud máte zájem, kontaktujte nás na charita.prelouc@gmail.com, nebo na tel. 731 402 371, nebo se přihlaste na našem webu prelouc.charita.cz/protidrogovyvlak. Více informací o projektu je na http://www.revolutiontrain.cz.

Zástupci našich obou ZŠ, ZŠ Řečany nad Labem, ZŠ Chvaletice, OSPOD, Charity i Městské policie v Přelouči již loni o prázdninách tento vlak navštívili v depu v Praze a pro všechny to byl hodně silný zážitek. Věřím, že i návštěvníci vlaku u nás si odnesou nezapomenutelný dojem. Přijďte se taky podívat.

                                                                                                                     Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová, ředitelka

foto vlak

DEN PĚSTOUNSTVÍ – TIP NA VÝLET DO LITOMYŠLE

DEN PĚSTOUNSTVÍ – TIP NA VÝLET DO LITOMYŠLE

Pardubický kraj organizuje spolu s neziskovými organizacemi a městskými úřady již potřetí DEN PĚSTOUNSTVÍ. Akce se koná v neděli 16. 9. 2018 od 10 do 16 hodin v Litomyšli na zámeckém návrší. Přijďte si s dětmi projít stezku aktivit a úkolů, vyzkoušejte dětské zážitkové bludiště v zámecké konírně nebo navštivte interaktivní expozici v piaristickém chrámu. Skvěle vás pobaví psí agility show nebo ukázky parkuru v podání skupiny Flow vision. Pokud chcete získat více informací o pěstounské péči, jedná se o výjimečnou příležitost, jak se potkat s rodinami, které již děti přijaly, nebo organizacemi, které s pěstouny pracují. Naše organizace bude u toho,  přijďte taky.

Dobrovolnické centrum Přelouč  - Nábor nových dobrovolníků 2018

Pokud přemýšlíte o tom, jak být užitečný, přijďte si popovídat o dobrovolnictví. Stačí mít k dispozici jednu hodinu týdně pro druhé. Budu k dispozici ve čtvrtek 27.9. v čase 9-12 v kanceláři na faře na Masarykově náměstí 48, nebo si můžeme domluvit schůzku v jiný termín, a to telefonicky na č. 731 402 371.

Zdenka Kumstýřová, koordinátorka

Co se dělo o prázdninách v Jakub klubu

Letní prázdniny jsou za námi. Opět utekly jako voda a děti usedají do školních lavic. Začíná kolotoč povinností, domácích úkolů,… Než se nám září rozjede naplno, je nutné shrnout prázdninové dění v klubu. Během prázdnin jsme si užívali zábavu v klubu i mimo něj. Na začátku července jsme s dětmi vyrazili na výlet do Prahy.   Navštívili jsme tam motýlí dům, kde žije mnoho krásných a exotických motýlů. Děti byly nadšené, když jim motýl přistál na těle. Také viděli proces, jak se líhnou noví motýli. Poté jsme vyjeli do České televize na výstavu „ČT Dětem“. Jednalo se o interaktivní výstavu, kde se děti doslova vyřádily. Odjížděli jsme mírně unaveni, protože počasí bylo velmi horké, ale byli jsme spokojeni a plni dojmů. Den jsme si zpříjemnili dobrým obědem.

Den Charity – svátek sv. Vincenta z Pauly 27.9.

Koncem září slaví všechny Charity v ČR i v zahraničí Den Charity při příležitosti svátku sv. Vincenta de Paul, který byl zakladatelem organizované pomoci chudým a nemocným ve Francii během morových epidemií v 17. století. Naše organizace uspořádá v tomto termínu Den otevřených dveří. Můžete si přijít popovídat s ředitelkou o službách, které naše organizace poskytuje – o pomoci rodinám v nouzi, o dobrovolnictví, o doprovázení pěstounů apod. v sídle organizace na Masarykově náměstí 48 v čase 9-12 hod.Slavnostní mše svatá za všechny pracovníky, dobrovolníky a ty, kterým pomáháme, se bude konat od 8.00v kostele sv. Jakuba.

Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500