PODPORA PRO PĚSTOUNY

Poslánípestounska rodina2

Posláním služby PODPORA PRO PĚSTOUNY je podpora náhradních rodin, které pečují o děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. Prostřednictvím doprovázení pomáháme v náhradních rodinách vytvářet podnětné prostředí pro zdravý vývoj svěřených dětí a pro zajištění harmonického prostředí pro všechny členy náhradní rodiny. 

Naše činnost

 • Prostřednictvím doprovázení podporovat stabilní prostředí v náhradní rodině
 • Podporovat naplňování základních potřeb a všestranný rozvoj dětí v náhradní rodině
 • Poskytnutí odborné pomoci a zvyšování znalostí náhradních rodičů o problematice péče a výchovy svěřených dětí
 • Podporovat vztah dítěte s vlastní rodinou

Cílová skupina

 •  Osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni)
 •  Děti svěřené do náhradní rodinné péče
 •  Každé dítě (stanovuje § 8 zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí) – Každá pověřená osoba má povinnost     poskytnout dítěti odpovídající pomoc, pokud dítě požádá o „ochranu svého života a dalších svých práv“.

Služby, které poskytujeme náhradním rodinám

 • Doprovázení:  sdílení každodenních radostí a starostí související s péčí o svěřené děti.
 • Poradenství v těchto oblastech: při řešení sociálních nebo psychických problémů,
    • při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a výchovou dítěte,
    • vzdělávání dítěte, při výběru možnosti další přípravy na budoucí povolání, 
    • při výběru zájmové činnosti (kulturní a sportovní nabídky),
    • při uplatňování nároků na dávky ze systému státní
    • sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, v oblasti  
    • nemocenského a důchodového pojištění,
    • při využívání dalších sociálních služeb,
    • v období přijetí dítěte do rodiny,
    • v období návratu dítěte do původní rodiny,
    • při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodiny,
    • při dosažení zletilosti dítěte,  
    • atd.
 • Pomoc a podpora při zajišťování krátkodobé péče o svěřené děti
 • Pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené děti při čerpání respitní péče - dovolené (např.: zážitkové pobyty, výlety či akce pro děti).
 • Zprostředkování odborné pomoci: v oblasti, ve které děti či rodina odbornou pomoc potřebují (např.: psycholog, psychoterapeut).
 • Pomoc a podpora při kontaktu svěřených dětí s vlastní rodinou  (pomoc při jednání s biologickou rodinou, zajištění prostor pro kontakt, asistovaný kontakt).
 • Zajištění povinného vzdělávání pro pěstouny (např.: zajištění vzdělávacího kurzu dle výběru pěstouna nebo individuální vzdělávání)

Seznam činností, které vykonáváme na základě pověření

 • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)
 • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)
 • Zřizovat výchovně rekreační tábory pro děti (§ 39 odst. 1 písm. d) zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

Zásady činnosti

 • Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte (§5 zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí).
 • Zaměstnanci se při práci řídí etickým kodexem sociálních pracovníků a Kodexem Charity ČR

Služby poskytujeme na základě
pověření na území

 • Přelouče a spádových obcí
 • Čáslavi
 • Kutné Hory

Kapacita služby

 • 25 pěstounských rodin

Způsob zajištění služeb

 • Terénní a ambulantní poskytování služeb:  služby jsou poskytovány v domácnosti náhradní rodiny, v určených prostorách služby a popř.: pracovník doprovází členy rodiny na úřady a další instituce.
 • Terénní forma je poskytována v domácnosti náhradní rodiny, popř. na předem domluveném místě (např.: úřad a další instituce). Doba poskytování služby je stanovena dle dohody s pěstouny. 
 • Ambulantní forma je poskytována po předchozí domluvě  v prostorách služby na adrese: Českobratrská 84, Přelouč, úřední hodiny pondělí 10:00 - 13:00 hod. (lépe telefonicky potvrdit)

mapach                                                                             

 • Doba poskytování služby je stanovena dle dohody s pěstouny v čase pondělí - pátek 7:00 - 17:00 hod

Náš tým 

 • Vedoucí služby a sociální pracovnice: Mgr. Pavlína Křepská                              IMG_8941 - kopie
 • tel.: 731 598 913, email: pavlina.krepska@prel.hk.caritas.cz

Patron služby - sv. Josef 

 • Během roku 2018 si pracovnice služby PODPORA PRO PĚSTOUNY vybraly patrona služby sv. Josefa (pěstouna Ježíška).sv_josef

Dokumenty ke stažení

Informace o ochraně osobních údajů pěstounů

Možnost podání stížností a připomíne

PODPORA PRO PĚSTOUNY