PODPORA PRO PĚSTOUNY

Poslánípestounska rodina2

Posláním naší služby je podpora náhradních rodičů pečujících o děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. V náhradních rodinách pomáháme vytvářet přívětivé a podnětné prostředí pro zdravý vývoj svěřených dětí. Podporujeme harmonické prostředí pro všechny členy náhradní rodiny.

Cíle

 • Dítě vyrůstá ve stabilním prostředí náhradní rodiny, jsou naplněny jeho fyzické, psychické, sociální a spirituální potřeby a dochází k jeho všestrannému rozvoji. 
 • Dítě je v kontaktu se svojí vlastní rodinou s ohledem na potřeby a zájmy dítěte, nebo alespoň je informováno o tom, proč to tak není. 
 • Osoby pečující mají splněné povinné vzdělávání pěstounů týkající se problematiky péče a výchovy svěřených dětí. 
 • Náhradní rodiny mají zajištěnou odbornou pomoc (psychologickou / právnickou), pokud to situace vyžaduje.  
 • Dítě je připraveno na přechod do jiného typu péče (návrat do biologické rodiny, dlouhodobé pěstounské péče…). 

Cílová skupina

 •  Osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni)
 •  Děti svěřené do náhradní rodinné péče
 •  Každé dítě (stanovuje § 8 zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí) – Každá pověřená osoba má povinnost     poskytnout dítěti odpovídající pomoc, pokud dítě požádá o „ochranu svého života a dalších svých práv“.

Služby, které poskytujeme náhradním rodinám

 • Doprovázení: poradenství týkající se problematiky péče a výchovy dětí, zjišťování názoru dětí a řešení jejich potřeb 

      Poradenství v těchto oblastech:

 1. při řešení sociálních nebo psychických problémů,   
 2. při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím a výchovou dítěte,
 3. vzdělávání dítěte a při výběru možnosti další přípravy na budoucí povolání,
 4. při výběru zájmové činnosti (kulturní a sportovní),
 5. při uplatňování nároků na dávky ze systému státní sociální podpory, v oblasti nemocenského a důchodového pojištění,
 6. při využívání dalších sociálních služeb, 
 7. období přijetí dítěte do rodiny,
 8. období návratu dítěte do původní rodiny či u přechodných pěstounů při přechodu dítěte do dlouhodobé pěstounské péče,
 9. při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodiny při dosažení zletilosti dítěte atd. 
 • Pomoc a podpora při zajišťování krátkodobé péče o svěřené děti  
 • Pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené děti při čerpání respitní péče  - dovolené (např.: zážitkové pobyty, výlety a akce pro děti) 
 • Zprostředkování odborné pomoci: v oblasti, ve které děti či rodina odbornou pomoc potřebují (např.: psycholog, psychoterapeut, právník, případová konference)  
 • Pomoc a podpora při kontaktu svěřených dětí s vlastní rodinou (pomoc při jednání s biologickou rodinou, zajištění prostor pro kontakt, asistovaný kontakt)  
 • Zajištění povinného vzdělávání pro pěstouny (např.: zajištění vhodného typu vzdělávání a výběr kurzu) 
 • Pomoc každému dítěti, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv (doprovod na příslušnou instituci – orgán sociálně-právní ochrany dětí, anebo na Policii České republiky) 

Seznam činností, které vykonáváme na základě pověření

 • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)
 • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)
 • Zřizovat výchovně rekreační tábory pro děti (§ 39 odst. 1 písm. d) zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

Zásady činnosti

 • Individuální přístup ke každé osobě v náhradní rodině  
 • Partnerská forma komunikace 
 • Respektování vazeb dítěte s biologickou rodinou 
 • Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi 
 • Uplatňujeme hodnoty našeho etického programu Dekacert  

Oblasti, kde služby poskytujeme

 • Přelouč a spádové obce 
 • Čáslav 
 • Kutná Hora 
 • Hradec Králové

Kapacita služby

 • 30 pěstounských rodin

Způsob zajištění služeb

 • Terénní a ambulantní poskytování služeb:  služby jsou poskytovány v domácnosti náhradní rodiny, v určených prostorách služby a popř.: pracovník doprovází členy rodiny na úřady a další instituce.
 • Terénní forma je poskytována v domácnosti náhradní rodiny, popř. na předem domluveném místě (např.: úřad a další instituce). Doba poskytování služby je stanovena dle dohody s pěstouny. 
 • Ambulantní forma je poskytována po předchozí domluvě  v prostorách služby na adrese: Českobratrská 84, Přelouč, úřední hodiny pondělí 10:00 - 13:00 hod. (lépe telefonicky potvrdit)

mapach                                                                             

 • Doba poskytování služby je stanovena dle dohody s pěstouny v čase pondělí - pátek 7:00 - 17:00 hod

Náš tým 

PHOTO-2022-09-13-16-22-06

Patron služby - sv. Josef 

 • Během roku 2018 si pracovnice služby PODPORA PRO PĚSTOUNY vybraly patrona služby sv. Josefa (pěstouna Ježíška).

Dokumenty ke stažení

Informace o ochraně osobních údajů pěstounů

Možnost podání stížností a připomínek

Průvodce pěstounskou péčí pro děti