Poslání

Posláním Jakub klubu je pomáhat dětem a mládeži ve věku 6 – 15 let překonávat jejich obtížné životní situace. Poskytnout jim podporu a informace pro jejich zvládnutí. Pozitivním přístupem je vést k zodpovědnosti a sebedůvěře.

Osobním přístupem a motivací pomáháme dětem nalézt smysl života.

 

Zásady

 • Osobní přístup – jednáme s dětmi laskavě
 • Zodpovědnost za sebe a okolí – učíme děti zodpovědnému jednání
 • Naděje něčeho dosáhnout – hledáme u dítěte touhu a naději něčeho dosáhnout
 • Celostní přístup – pracujeme s biologickými, psychologickými, sociálními a spirituálními potřebami dítěte

 

Co můžeme nabídnout?

 • sportovní, rukodělné, hudební, výtvarné a taneční aktivity
 • využívání společenských her
 • můžeš využívat internet k hledání informací i pro zábavu
 • pořádáme zážitkové aktivity na různá témata
 • předáváme ti informace na to, co tě zajímá
 • pokud nás požádáš, doprovodíme tě na úřad nebo jinou instituci
 • s našimi dobrovolníky ti pomůže s vypracováním domácího úkolu a procvičování jakéhokoli učiva
 • učení může být i zábavné díky výukovým tabletům
 • nemusíš nám sdělovat své jméno, stačí přezdívka
 • můžeš se účastnit různých akcí v klubu
 • pořádáme besedy a přednášky na různá témata

Kdo může přijít?

                        • děti ve věku 6 - 15 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy

 Kapacita : 15 dětí v jednom okamžiku

 

Cíle

 • děti objevují a rozvíjejí svoje silné stránky a talent

 • děti a mládež využívají naší nabídky volnočasových aktivit

 • děti si zlepší svoje školní dovednosti

 • s naší podporou a pomocí zvládá dítě svoji obtížnou životní situaci lépe

 • děti pomocí preventivních programů umí rozpoznat rizika

Pravidla služby

 

Nízkoprahovost - zařízení poskytuje služby tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové a finanční bariéry, které by cílové skupině bránily vyhledat prostory zařízení či využít jeho služeb. Součástí tohoto principu je možnost využívat služeb anonymně, bez uvedení jména či jiných osobních údajů.

Anonymita - možnost využívat služeb anonymně, bez uvedení jména či jiných osobních údajů

Rovnost - v klubu jsme si všichni rovni, pro všechny platí stejná pravidla, pracovníci ke všem přistupují spravedlivě.

Bezplatnost

Osobní přístup – pracovníci berou ohled na individuální potřeby každého zájemce o službu/uživatele.

 

Máme taky nějaká pravidla, která je potřeba dodržovat, aby nám tu nevznikl chaos:

             • Můžeš kdykoli přijít a odejít
             • Nemusíš za nic platit
             • Nemusíš nám říkat své jméno, pokud nechceš, ale třeba nějakou přezdívku
             • Nemusíš se zapojovat do činností, pokud nechceš, můžeš tu s námi jenom tak pobýt nebo si dělat na co budeš mít právě chuť
             • Neboj se říct nám svůj názor na nás, na klub, na ostatní děti. Záleží nám na tom, abychom se tu všichni cítili dobře, uděláme pro to maximum.
             • Když tě bude cokoli trápit, neboj se přijít a říct nám to, uleví se ti a pokusíme se spolu trápení vyřešit
             • Můžeš si také stěžovat, když se ti nebude cokoli líbit
             • Prosím pokus se tolerovat a respektovat ostatní
             • Každý jsme nějaký, ale všichni jsme lidé, máme tělo a v něm duši, všichni se někdy radujeme a někdy trápíme, nezáleží na tom, jestli jsme bílí, černí, věříme v Boha nebo ne, všichni se chceme mít dobře
             • Nechovej se agresivně, neper se, nenadávej druhým, násilí není hezká věc
             • Pokud budeš sprostý, budeš si muset zasportovat (kluci kliky, holky dřepy)
             • Můžeš si od nás půjčit nějaké hry, knihy nebo cokoli jiného, ale včas vrátit a neponičit!
             • Do klubu nesmíš chodit opilý ani pod vlivem jiných omamných látek, vůbec by si neměl!!!
             • Pokud si nebyl ráno ve škole, protože ti nebylo dobře, neměl by si chodit ani do klubu (je to jakoby si byl za školou)
             • Pokud něco rozbiješ, bude třeba, aby si to opravil nebo nahradil, tak se snaž k věcem chovat hezky
             • Musíme tě také upozornit, že jsou jisté průšvihy, které musíme hlásit (drogy, alkohol, krádeže, násilí…)

 

Stížnosti

             • Pokud nejsi s něčím spokojen, můžeš si samozřejmě stěžovat
             • Stížnost můžeš vhodit do krabičky k tomu určené, která je v klubu
             • Můžeš se také obrátit na nás pracovníky klubu nebo na ředitelku Charity
             • Můžeš nám to říct, ale také napsat
             • Pokusíme se zareagovat a vyřešit to hned, nejpozději do měsíce
             • Kam napsat?
                                                         • Jakub klub,  Českobratrská 90, Přelouč, 53501
                                                         • Charita Přelouč, Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01
                                                         • E-mail : miroslava.skavova@prel.hk.caritas.cz
                                                         • Diecézní Charita Hradec Králové, Velké náměstí 37, Hradec Králové 500 03,
                                                         • e –mail : dchhk@hk.caritas.cz
               •  Podporují nás – MPSV, Krajský úřad Pardubice, Město Přelouč, Diecéze Hradec Králové, Hračky- papír - Švecovi, Přelouč, Chicony electronics - Přelouč, p. Furbachová- Přelouč, Dobré  víno Cestrovi – Litošice

Kde nás najdeš?

 

 

Jakub klub, Českobratrská 90, budova Orlovny, Přelouč

 Pondělí - čtvrtek 12:00 - 17:00

 

 

Ke stažení: jakub klub plakát.jpg, jakub klub leták.pdf

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500