ZAHÁJENÍ PROVOZU „NZDM JAKUB KLUB 18“

Od 2.5.2019 zahajujeme rozšířený provoz Jakub klubu pro mládež ve věku 15 – 18 let. V nové klubovně jsme vytvořili příjemné prostředí díky dotaci z fondů EU. Služba bude zajišťovat podporu mladým, kteří budou po skončení základní školní docházky potřebovat pomoc při kontaktu s institucemi, se zvládnutím dalšího vzdělávání, hledáním pracovního uplatnění apod. Kapacita je 5 osob.

Květen 2019 v Jakub klubu

Duben v Jakub klubu byl ve znamení Velikonoc. S dětmi jsme zdobily vyfukovaná vajíčka pomocí laku a také foukacích fix. Z vlny a papíru jsme vyráběli kuřátka a zajíčky. Společně jsme hovořili o tradicích spojených s jarními svátky. Děti si v klubu udělali tradiční vajíčkovou pomazánku, která jim moc chutnala.

Duben 2019 v Jakub klubu

V březnu jsme se věnovali tématu „Budeme kamarádi“, který se týkal vztahů mezi kamarády. Připravenými aktivitami jsme se zaměřili na to, jak by se k sobě měli kamarádi chovat. Jaké vlastnosti jsou v kamarádství důležité, čeho si na druhých vážíme. Jedna z aktivit byla o vzájemné spolupráci.

V březnu jsme se věnovali i jarnímu tvoření. Vznikly opravdu krásné výrobky, jako veselé berušky, sluníčka, ptáčkové, krásné skládané kytky z papíru a mnoho dalších. Všechny výrobky nám zdobí klub. A pozor! V březnu nastala pro nás velmi příjemná změna a to návrat do našeho starého klubu. Na návrat, který proběhl v pondělí 25. 3. 2019, jsme se všichni moc těšili a netrpělivě jsme odpočítávali poslední dny.

Novinky v Jakub klubu

Hledáme sociálního pracovníka/sociální pracovnici na úvazek 0,8 pro nově rozšířenou cílovou skupinu 15-18 let. Více informací na našem webu nebo na tel. 731 402 371. Přihlášky do výběrového řízení je možné podávat do 10. 4. 2019, nástup možný 2. 5. 2019.

Březen 2018 v Jakub klubu

Březen 2018 v Jakub klubu

Únor nám začal jarními prázdninami. Bohužel docházka dětí do klubu byla v únoru nižší. Tuto skutečnost nám ovlivnila chřipková epidemie. Bacily zaútočily i na pracovnice klubu. Nyní doufáme, že se nám budou nemoci už jen vyhýbat.

Únor 2019 v Jakub klubu

V únoru pokračujeme s aktivitami k preventivnímu programu „Internet bez hranic“.

Internet je dnes běžně dostupný, děti ho mají jako součást každodenního života. Bohužel s ním neumí správně pracovat a neznají mnohá jeho úskalí a nebezpečí. Proto se věnujeme tomu, jak bezpečně s internetem pracovat, jak ho využívat, aby nám byl ku prospěchu. Zaměříme se na často diskutované sociální sítě, naučíme se vyhledávání potřebných a důležitých informací. Každý, kdo pracuje s internetem, by měl především myslet na své bezpečí a chránit si své soukromí.

Leden 2019 v Jakub klubu

Leden 2019 v Jakub klubu

Vánoční odpočinek je za námi. Píšeme nový rok 2019, proto mi dovolte popřát, aby byl pro Vás tento rok plný zdraví, štěstí a přinesl Vám mnoho úspěchů a radostných událostí.

ZPRÁVY Z JAKUB KLUBU

Listopad nesl název „Odolat nástrahám – správná volba“. Byl to preventivní program zaměřený na drogy a kouření. Děti se totiž zejména s kouřením setkávají velmi často. Ať už v rodinách, nebo mezi kamarády. Děti se shodly na tom, že důvodem kouření nebo braní drog je zvědavost, řešení problémů, chutná jim to, nebo chtějí dělat to, co ostatní.

Listopad 2018 v Jakub klubu

Listopad 2018 v Jakub klubu

V říjnu v našem klubu nastala velká změna. Rozběhla se plánovaná rekonstrukce části budovy Orlovny, kde bude v příštím roce otevřen klub pro děti ve věku 15-18let. Pro nás z toho vyplynulo velké stěhování do jiných prostor, změna jiného prostředí pro pracovníky i děti, a proto byl říjen pro nás velmi náročný, ale bojujeme.   Přesto všechno jsme si náš klub udělali útulný a během října ho vylepšovali.

Co se dělo o prázdninách v Jakub klubu

Letní prázdniny jsou za námi. Opět utekly jako voda a děti usedají do školních lavic. Začíná kolotoč povinností, domácích úkolů,… Než se nám září rozjede naplno, je nutné shrnout prázdninové dění v klubu. Během prázdnin jsme si užívali zábavu v klubu i mimo něj. Na začátku července jsme s dětmi vyrazili na výlet do Prahy.   Navštívili jsme tam motýlí dům, kde žije mnoho krásných a exotických motýlů. Děti byly nadšené, když jim motýl přistál na těle. Také viděli proces, jak se líhnou noví motýli. Poté jsme vyjeli do České televize na výstavu „ČT Dětem“. Jednalo se o interaktivní výstavu, kde se děti doslova vyřádily. Odjížděli jsme mírně unaveni, protože počasí bylo velmi horké, ale byli jsme spokojeni a plni dojmů. Den jsme si zpříjemnili dobrým obědem.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500