Listopad 2018 v Jakub klubu

Listopad 2018 v Jakub klubu

V říjnu v našem klubu nastala velká změna. Rozběhla se plánovaná rekonstrukce části budovy Orlovny, kde bude v příštím roce otevřen klub pro děti ve věku 15-18let. Pro nás z toho vyplynulo velké stěhování do jiných prostor, změna jiného prostředí pro pracovníky i děti, a proto byl říjen pro nás velmi náročný, ale bojujeme.   Přesto všechno jsme si náš klub udělali útulný a během října ho vylepšovali.

Na preventivní program spojený se školou a pravidly nám navázal nový na téma „Budoucnost v mých rukou“. Toto téma jsme zaměřili na budoucí povolání, na to jaké mají děti možnosti po ukončení základní školní docházky. Cílem je motivovat děti k dalšímu studiu. Zjistili jsme, že děti nemají úplnou představu, co jaké povolání obnáší, tak jsme jim jednotlivá povolání přiblížili. Děti vyjadřovaly svá přání, jak si představují svoji budoucnost. Hovořili jsme o výhodách a nevýhodách studia a pracovního života. Pomocí jedné aktivity si děti vyzkoušely ucházet se o pracovní místo.

 Během října jsme museli přizpůsobit aktivity novému klubu, nemáme každý den k dispozici tělocvičnu, klub je jinak uspořádán, ale využívali jsme krásného počasí a volný čas trávili venku. Děti si hrály fotbal, na skovávanou, závodily mezi s sebou, ale také jsme je zapojily do pracovního procesu, protože na zahradě hrabaly listí. Samozřejmě jsme si klub vyzdobili, děti vyráběly dráčky, postavičky do oken a také proběhlo halloweenské tvořeníčko. Svátek jsme oslavili opékáním buřtů a hrou odvahy.

V listopadu nás čeká téma zaměřené na nebezpečné závislosti na alkoholu a drogách. Toto téma bylo vybráno záměrně, protože v úterý 20.11.2018 zavítá do Přelouče PROTIDROGOVÝ VLAK. Jedná se o multimediální soupravu, která slouží jako nástroj přinášející novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Nastupte do tohoto vlaku s námi! Od 16.30 je vlak k dispozici zdarma pro veřejnost.

Mgr. Mirka Škávová, vedoucí

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500