Září 2017 v Jakub klubu

Prázdniny utekly jako voda a zvonek zvoní jako o život. Je to tu! Nasaďme si tašky na záda, škola začíná, to bude paráda.

 

Prázdniny utekly jako voda a zvonek zvoní jako o život. Je to tu! Nasaďme si tašky na záda, škola začíná, to bude paráda.

Během prázdnin jsme se v našem klubu věnovali zejména zábavným činnostem. Přeci jen prázdniny mají být pro děti dny plné odpočinku, zábavy a nových dobrodružství. V červenci Charita pořádala výlet do Fajnparku, kterého se zúčastnily také děti navštěvující náš klub. Fajnpark nabízí dětem spoustu krásných atrakcí jako trampolíny, skluzavky, autíčka, ale také třeba Dinoprales. Děti si vyzkoušely mnoho plážových sportů, pohladily zvířátka, která v parku pobíhají. Všechny děti zde našly své vyžití a odjížděly velmi nadšené. Protože děti podobné aktivity milují, navštívili jsme ještě koncem srpna Dinopark v Praze.

Září je novým začátkem pro naše školáky, proto budeme od první chvíle s dětmi pracovat na zlepšení jejich školních dovedností. Starším školákům pomáhat v jejich slabších školních dovednostech a novým prvňáčkům pomáhat v jejich nástupu, aby do školy chodili s elánem a nadšením. Aby pro ně škola byla místem, kde se nejen učí nové věci, čeká je spousta povinností, ale také místem setkávání se s novými kamarády, získáváním nových poznatků a také zábavy.

V září plánujeme nastavit nový program klubu, který bude opět doplněn zážitkovými aktivitami různých preventivních programů, sportovních aktivit, tvořivé činnosti, které povedou ke zlepšení dovedností dětí, zpříjemnění trávení volného času a rozvoji jejich silných stránek.

Během letních prázdnin se v klubu pracovalo na nové zahradní pergole, jejíž slavnostní otevření proběhne právě v září a to ve středu 20. 9. 2017. Pergola bude sloužit k venkovním aktivitám nejen pro děti z Jakub klubu. Na její otevření jste všichni srdečně zváni. Její výstavbu finančně podpořili Sev.En elektrárna Chvaletice v rámci Burzy filantropie a Nadace Innogy. Moc děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500