Škola k životu nestačí 2015

V sobotu 5. 9. 2015 se na Masarykově náměstí v Přelouči uskutečnila akce „Škola k životu nestačí“ pro rodiny s dětmi, kde měla svoje stanoviště i služba PODPORA PRO PĚSTOUNY. Děti na tomto stanovišti malovaly kamínky, které si odnášely a mohly je tak darovat svým nejbližším. Rodiče měli možnost se dozvědět informace o pěstounské péči a dostali letáček Krajského úřadu Pardubického kraje „Hledáme pěstouny“. Akce se velmi vydařila, protože se jí zúčastnilo kolem 200 dětí.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500