Škola k životu nestačí 2016

V sobotu 10. 9. 2016 jsme se na Masarykově náměstí v Přelouči účastnili akce „Škola k životu nestačí“ se službami Charity Přelouč: PODPORA PRO PĚSTOUNY a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Jakub klub. Děti na stanovišti služby PODPORA PRO PĚSTOUNY vyplňovaly pracovní list s tematikou RODINY. Rodiče dostávali letáčky s informacemi o pěstounské péči. Akce se zúčastnilo 84 dětí.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500