Výlet do ZOO Praha 2016

V pátek 22. 7. jsme se vydali vlakem na výlet do ZOO Praha. Viděli jsme žirafy, klokany, ledního medvěda, slony a spoustu dalších zvířat. Děti si velmi užily velké dětské hřiště v ZOO. Dle reakcí soudíme, že děti měly z výletu radost. Bylo nám sděleno: „Výlet byl nejlepší na světě.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500