Výlet na babiččin dvoreček v Licibořicích a rozhlednu Báru 2015

3. 10. 2015 jsme uspořádali výlet na Babiččině dvoreček v Licibořicích. Tam jsme nejprve absolvovali program: „Se zvířátky na statku“, poté jsme si opekli buřty a odpoledne měly děti možnost se svézt na koni. Na zpáteční cestě jsme navštívili rozhlednu Báru, ze které je krásný výhled do okolí.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500