Zážitkový pobyt 2015

Výchovně rekreační tábor se uskutečnil v termínu 1. 7. 2015 – 4. 7. 2015 v rekreačním areálu Eden Jinolice, s.r.o..

Vzhledem k tropickým teplotám jsme se šli první den koupat do Oborského rybníka v areálu. Poté jsme hráli míčové hry na hřišti, které jsme měli před chatkami. Po večeři jsme se šli projít do druhého rekreačního areálu, kolem rybníků Němeček a Vražda.

Druhý den jsme po snídani vyrazili na celodenní výlet na Hruboskalsko. Nejprve jsme jeli vlakem do stanice Karlovice-Sedmihorky. Odtud jsme šli kolem Smíchousova rybníku na hrad Valdštejn. Celková délka trasy měřila kolem 8 km.

Třetí den ráno začal rozcvičkou a po snídani následovala postřehová soutěž. Další soutěž byla zaměřená na procvičování matematiky a poslední na pantomimu. V odpoledních hodinách jsme se šli opět koupat, protože byly vysoké teploty. Večer jsme si ještě zahráli hru na náhodu. Děti hra velmi bavila, tak jsme jí hráli několikrát.

Čtvrtý den jsme si zabalili, vyklidili chatky a rozdali dětem pamětní listy. Vzhledem k tomu, že během pobytu byly všechny děti hodné a při všech soutěžích se snažily, tak jsme jim daly drobné odměny a sladkosti.

Odpovědi dětí na otázku:  „Co se ti nejvíce líbilo?“

  • „Skály v Sedmihorkách a líbil se mi tábor.“
  • Rybník.“
  •  „Rybník a jízdy vlakem.“
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500