Podpora pro pěstouny, zážitkový pobyt

Prázdniny se nezadržitelně blíží, a to pro děti z pěstounských rodin, které s námi mají podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče, znamená zabalit si věci, protože hned druhý den po vysvědčení společně odjíždíme na zážitkový pobyt do kempu v Červeném Kostelci. Během pobytu se chystáme na výlety po okolí, koupání v rybníku a na zajímavé soutěže.

Na konci července ještě pořádáme výlet do pražské ZOO, protože to je přání většiny dětí vyrůstajících v příbuzenské pěstounské péči u svých prarodičů, které neměly možnost jakoukoliv zoologickou zahradu navštívit, protože jejich prarodiče jsou v pokročilém věku a už se necítí na cestování.

 

Prázdniny se nezadržitelně blíží, a to pro děti z pěstounských rodin, které s námi mají podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče, znamená zabalit si věci, protože hned druhý den po vysvědčení společně odjíždíme na zážitkový pobyt do kempu v Červeném Kostelci. Během pobytu se chystáme na výlety po okolí, koupání v rybníku a na zajímavé soutěže.

Na konci července ještě pořádáme výlet do pražské ZOO, protože to je přání většiny dětí vyrůstajících v příbuzenské pěstounské péči u svých prarodičů, které neměly možnost jakoukoliv zoologickou zahradu navštívit, protože jejich prarodiče jsou v pokročilém věku a už se necítí na cestování.

           Na tomto místě bych se ráda krátce zmínila o příbuzenské pěstounské péči, která byla v poslední době hodně medializována. Příbuzný dítěte (nejčastěji prarodič) se stane většinou pěstounem náhle, bez jakékoliv přípravy a možnosti promyšlení důsledků svého rozhodnutí stát se pěstounem. Mezi nejčastější příčiny umístění dítěte do pěstounské péče patří: náhlé úmrtí rodičů; úmrtí jednoho rodiče, přičemž druhý se s touto situací neumí vyrovnat, a tak rodinu opustí; mládí a nezralost matky, která péči o dítě nezvládne; odebrání dítěte rodičům, kteří žijí nevhodným způsobem života, jenž ohrožuje dítě; psychiatrická diagnóza rodiče; nástup rodiče do vězení nebo rodiče závislí na alkoholu či drogách. Všechny výše uvedené příklady jsou pro dítě velmi traumatizující, proto se nejdříve hledají zdroje pomoci ve vlastní rodině, protože hlavní výhody příbuzenské pěstounské péče jsou, že dítě se s příbuznými zná a už mezi nimi existují vztahové vazby; dítě neodchází do úplně cizího prostředí; a pokud je to možné, má šanci na zachování kontaktu se svými biologickými rodiči. Po přijetí vnoučete se prarodiči změní život, protože dojde ke změně jeho role. Najednou se z babičky či dědy stane osoba, která má nepřetržitě na starosti výchovu a péči o své vnouče.

           Zde je důležité si uvědomit, že péče o dítě je finančně nákladná, a proto jsou i příbuzenským pěstounským rodinám vypláceny dávky ze systému státní sociální podpory a je jim poskytováno doprovázení pověřenými osobami ve stejném rozsahu jako nepříbuzenským pěstounským rodinám. V rámci doprovázení sociální pracovník pověřené osoby hlavně pomáhá pěstounům řešit otázky týkající se výchovy a péče o nezl. dítě a je k dispozici, když se mu členové pěstounské rodiny chtějí svěřit se svými radostmi a starostmi.

V sobotu 10. 9. 2016 se na Masarykově náměstí v Přelouči opět uskuteční akce pro rodiny s dětmi, kde bude mít svoje stanoviště i služba PODPORA PRO PĚSTOUNY a vy se tak budete moci dozvědět více informací o pěstounské péči.

 

Mgr. Pavlína Křepská, vedoucí služby PODPORA PRO PĚSTOUNY

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500