PODPORA PRO PĚSTOUNY

Rok 2015 se blíží ke svému konci, a proto bych ráda napsala, co se nám za tento rok ve službě podařilo. V průběhu roku jsme uzavřeli nové dohody o výkonu pěstounské péče, a tak jsme navázali spolupráci s dalšími pěstounskými rodinami. Na jaře jsme pro děti z pěstounských rodin uspořádali akci nazvanou „Velikonoční tvoření“. V létě jsme jeli na čtyřdenní zážitkový pobyt do Jinolic a na výlet do Prahy. Na podzim měly děti možnost zúčastnit se jednodenního výletu na Babiččin dvoreček v Licibořicích a na rozhlednu Báru. Výše uvedené akce probíhaly ve spolupráci s našimi dalšími službami Podpora rodiny a Jakub klub.

V září jsme uspořádali propagační akci včetně rozhovoru v Českém rozhlasu Pardubice, která vyvrcholila v sobotu 5. 9. 2015 na Masarykově náměstí v Přelouči v rámci společné akce pro rodiny s dětmi „Škola k životu nestačí“, kde měla svoje stanoviště i služba PODPORA PRO PĚSTOUNY. Děti na tomto stanovišti malovaly kamínky, které si odnášely a mohly je tak darovat svým nejbližším. Rodiče měli možnost se dozvědět informace o pěstounské péči a dostali letáček Krajského úřadu Pardubického kraje „Hledáme pěstouny“. Pokud budete mít zájem se blíže informovat o této službě, můžete nás kontaktovat na tel.: 731598913 nebo emailem: krepska.charita@seznam.cz. Přeji Vám krásné Vánoce a hodně štěstí do Nového roku.

Mgr. Pavlína Křepská

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500