Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - poděkování.

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - poděkování.

 

          Děkujeme za vše dobré, čeho se nám dostalo v minulém roce od našich uživatelů, dárců, dobrovolníků, přátel. A bylo toho opravdu hodně – dary do šatníku, potravinová sbírka v Tescu pro naši Charitu, Národní potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka a další . . .  Dobré slovo, ocenění naší práce i podpora v modlitbě nás těší i zavazuje.

     Dnešní člověk je přesycen množstvím slov a obrazů. Ani slova víry už ho nezajímají. Jediné, co ho může oslovit, jsou skutky. Víra, která se neprojevuje skutky, se nemůže šířit dál. A pokud se nešíří, umírá. Ale skutky vycházející z víry mají moc přetvářet kulturu a proměňovat lidská srdce. Ať se vám to v novém roce daří!

 Za celý pracovní tým přeje Rita Levinská, vedoucí služby

ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIN pod záštitou vicehejtmana Romana Línka

ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIN pod záštitou vicehejtmana Romana Línka

V pátek 14.12.2018 připravujeme Adventní setkání rodin s dětmi, které doprovázíme v rámci našich služeb. Již připravujeme bohatý program a bude se tvořit i sportovat. Díky finanční podpoře 1. náměstka hejtmana Ing. Romana Línka, MBA, připravujeme pro všechny přítomné rodiny i malý dárek. Děkujeme.

                                                                                                          Rita Levinská, vedoucí služby Podpora rodiny

Nové auto ve službě Podpora rodiny

Nové auto ve službě Podpora rodiny

V lednu letošního roku jsme využili možnost podat žádost  v dotačním řízení Pardubického kraje, který byl určený pro neziskové organizace na investice, opravy a rekonstrukce. Bylo to historicky poprvé a jsme za to moc rádi. Už jsme ho opravdu hodně potřebovali. I když terénní sociální služby nelze poskytovat bez služebních aut, finance na nákup jsme museli vždy shánět u nadací, sponzorů apod. Z grantu jsme zakoupili zánovní sedmimístný VW. Větší počet míst v autě nám pomůže především při poskytování služeb početnějším rodinám. Ve čtvrtek 15. 11. 2018 nám auto požehnal náš duchovní otec Lubomír Pilka, popřál, aby nám dobře sloužilo ve prospěch klientů.

Děkujeme!

 

foto Charita - nové auto

Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

Od začátku září až do poloviny října probíhala v Tescu Přelouč místní potravinová sbírka. Upřímně děkujeme všem dárcům a také pracovníkům Tesca, kteří nám umožnili sbírku konat. Darované potraviny poslouží především rodinám s dětmi a lidem bez přístřeší.

Svatojakubský charitní výlet

mi     V červenci jsme si vyjeli na SVATOJAKUBSKÝ CHARITNÍ VÝLET do zábavního parku Mirakulum. Celkem naše pozvání přijalo 11 rodin, 14 dospělých, 24 dětí a jedna dobrovolnice s vnučkou. Rodiny doprovodily dvě pracovnice.

     A tady jsou některé zápisy v Knize výletů, kterou vedeme ve službě Podpora rodiny.

Moc se nám to líbilo, Mirečkovi nejvíc vodní svět a vláček.

Super výlet, děti byly nadšené.

Moc se nám líbilo na velkém hřišti.

Tento výlet do Mirakulum se mi moc líbil protože tam bylo hodně atrakcí a mohli jsme si užít skoro celý den.

Byl to krásně prožitý den, děkujeme za výlet.

Byl to nádherný den.

     Dva hezké obrázky nám nakreslili Kuba s Deniskou. Děkujeme! A na příštím výletě na shledanou.

                                                               Rita Levinská, vedoucí služby Podpora rodiny

 

mi1mi2

 

 

Blíží se prázdniny, počasí horké a všichni jsou již letně naladěni.

Těší se na pobyty u vody, dovolené a odpočinek od školy. My se také těšíme na zasloužené dovolené.

Někteří by mohli mít obavy, že na dva měsíce zavřeme a nebudeme vydávat potraviny, nebude fungovat šatník a nebude možné se přijít poradit. Po celé léto zajistíme běžné fungování všech našich služeb – tj. každé pondělí odpoledne ambulance, vydávání potravinové pomoci a naše dobrovolnice Lída otevře charitní šatník většinu pondělků i během prázdnin. Aktuálně vás budeme informovat na našem webu a na letácích. Přejeme vám všem pěkné léto.

Bc. Renata Šimíčková, sociální pracovnice

PODPORA RODINY, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, projekt Rozvoj SAS

Od 1.1. 2018 je naše služba zařazená do individuálního projektu Rozvoj SAS v Pardubickém kraji, který je spolufinancovaný z prostředků ESF – Operačního programu zaměstnanost, státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Pardubického kraje. Poskytovatelem dotace je Pardubická kraj. Tento projekt se realizuje do konce roku 2019.

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodina s dětmi.

V tomto článku pokračuji v přiblížení činností naší služby. Tentokrát se zaměříme na to, co se skrývá pod hesly:

  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podpora rodiny, Květa Kudová

Vážení čtenáři,

jmenuji se Květa Kudová a nastoupila jsem jako nová sociální pracovnice do služby Podpora rodiny. Ráda bych přiblížila službu Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále SASRD).     

Podporujeme rodiny s nezaopatřenými dětmi v jejich obtížné životní situaci. Každý se může v takové situaci ocitnout. Ne každý má však sílu a možnosti se sám z této situace dostat. Někomu chybí širší rodina, která by mu pomohla. Někomu chybí praktické znalosti, jak situaci řešit. Někomu chybí naděje, odvaha či síla se do řešení pustit. S tím vším, může naše služba rodinám pomoci.

Služba PODPORA RODINY - Sbíráme hračky.

Naše služby pro rodiny poskytujeme už více než pět let. Minulý měsíc ale pracovnici služby překvapila skutečnost, se kterou jsme se ještě nesetkaly. Krátce spolupracujeme s rodinou, která má tři děti v předškolním věku. Domácnost rodiny je vždy pěkně uklizená, nikde nic rozházené, ani hračky.  Po několika návštěvách se pracovnice na hračky zeptala. „Jaké mají děti hračky?“ Odpověď rodičů ji zaskočila. Děti nemají žádné hračky. Z rozhovoru vyplynulo, že rodiče nepovažují dětskou hru za důležitou, nechápou její zásadní význam pro dětský rozvoj.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500