Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka

Od začátku září až do poloviny října probíhala v Tescu Přelouč místní potravinová sbírka. Upřímně děkujeme všem dárcům a také pracovníkům Tesca, kteří nám umožnili sbírku konat. Darované potraviny poslouží především rodinám s dětmi a lidem bez přístřeší.

Nedostatek potravin, nemožnost zajistit základní potřeby vnímáme jako velmi bolestnou záležitost. Proto se letos všechny pracovnice naší charity a několik našich dobrovolníků opět zapojí do Národní potravinové sbírky, která proběhne 10.11. 2018 od 8 hod. do 20 hod. znovu v přeloučském Tescu. Přijďte nás prosím podpořit, počítáme s Vámi, děkujeme.

Mgr. Květa Kudová, sociální pracovnice služby Podpora rodiny

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500